Начало

Качество

Всички продукти и услуги, които ЕСРИ България предоставя, отговарят на световните най-добри практики и ИТ стандарти.

ЕСРИ България е сертифицирана по редица системи, в това число по система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Системата е изградена, документирана, внедрена, поддържана и постоянно подобрявана с цел качеството на предлаганите от ЕСРИ България продукти и услуги, да отговаря на световните стандарти и да удовлетворява високите изисквания и очаквания на клиенти и партньори.

Изображение

 

ESRI Inc. | Новини | Права за ползване | Запазени марки | Контакти