Функционален домейн Модули
Управление на порфтолио от имоти •    Управление на портфолио имоти
•    Администриране на наемите
•    Администриране на разходите
•    Разпределяне на разходите и фактуриране
•    Прогнозиране на портфолио имоти
Управление на капиталови проекти •    Капиталово бюджетиране
•    Управление на проекти
•    Оценка на състоянието
•    Координиране на пускането в експлоатация
Планиране и управление на пространството •    Управление на площите и производителност
•    Инвентаризация и управление на персонала
•    Разпределение на общите разходи
•    Стратегическо планиране
Управление на преместването •    Преместване на организация
Управление на активите •    Портал на активите
•    Управление на мебели и оборудването
•    Управление на телекомуникации и кабели
Управление на енергията и риска •    Оценка на екологичната устойчивост
•    Управление на енергийната ефективност
•    „Зелена“ сграда
•    Управление на отпадъците
•    Управление на извънредни ситуации
•    Безопасна работна среда
•    Опазване на околната среда
•    Управление на опасни вещества
•    Цялостно управление на природните ресурси
Управление на сгради •    Управление заявките за поддръжка
•    Превантивна поддръжка
•    Оценка на условията
•    Телефонен център
Услуги за работното място •    Резервации
•    Рецепция
•    Споделено работно място
•    Управление на превозните средства