Кариера в ЕСРИ

България

Специалист Бизнес Анализ


Ref. №: 
BA 2018

ЕСРИ България, ИТ компания, лидер в сферата на Географските информационни системи, търси да назначи Специалист Бизнес Анализ.

Основни задължения

- Извършване на бизнес анализ при разработка и внедряване на софтуерни решения и участие във всички фази на реализацията
- Комуникация с клиенти с цел определяне на техните бизнес нужди и изисквания при внедряване на софтуерни решения
- Анализ и извличане на изисквания и изготвяне на спецификации
- Изготвяне на документация за бизнес изисквания
- Анализ и документиране на бизнес процеси, дефиниране на потребителски сценарии и wireframes
- Участие в извършването на софтуерни настройки, интеграция и миграция на данни
- Изготвяне на ръководства на потребителя, презентации и други материали по проекти
- Провеждане на приемателни тестове с клиенти и обучения на крайни потребители преди внедряване
- Изготвяне и/или проверка за съответствие на проектна документация
- Идентифициране, събиране и анализ на метрики
- Анализ на възникнали проблеми, подпомагане и консултации на крайни потребители при текущата им работа с внедрени модули
- Бързо и качествено изучаване на нови продукти и технологии

Изисквания

- Висше образование в областта на компютърните науки, стопанско управление или аналогично
- Писмен и говорим английски език
- 2 или повече години професионален опит в областта на бизнес анализа при внедряване на информационни системи
- Познаване на целия жизнен цикъл на разработка на информационни системи
- Умения за работа както в екип, така и индивидуално
- Висока степен на отговорност, организираност и инициативност

Предимства

- Сертификация в областта на бизнес анализа
- Познания и опит в сферата на Географските информационни системи

Предлагаме

- Отлична среда на работа
- Допълнително здравно осигуряване
- Възможности за кариерно развитие
- Работа в млад, професионален и приятен екип

Месторабота

София

Кандидатстване

За да кандидатствате за позицията, моля, попълнете Формата за кандидатстване, като посочите Референтен №: BA 2018 и прикачите автобиография и мотивационно писмо.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално.