ArcGIS for Desktop е семейство от софтуерни продукти, което Ви предоставя възможност да събирате, съхранявате, актуализирате, обработвате, анализирате и визуализирате геореферирана информация. Основните настолни продукти са: ArcGIS for Desktop Basic, ArcGIS for Desktop Standard и ArcGIS for Desktop Advanced.

basic

ArcGIS for Desktop Basic (ArcView)

ArcGIS for Desktop Basic е лесен за използване ГИС софтуер за визуализиране, управление, създаване и анализ на геореферирана информация. ArcGIS for Desktop Basic Ви помага да разбирате по-добре географския контекст на данните и взаимовръзките между обектите.

standard

ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor)

ArcGIS for Desktop Standard е мощна настолна ГИС за редактиране и управление на геобази данни. Системата включва функционалността на ArcGIS for Desktop Basic, като я допълва с множество инструменти за редактиране. ArcGIS for Desktop Standard позволява както редакция от страна на един потребител, така и многопотребителска редакция, която може да бъде осъществявана и при полеви условия.

advanced

ArcGIS for Desktop Advanced (Arcinfo)

ArcGIS for Desktop Advanced е цялостна настолна ГИС, която включва цялата функционалност на ArcGIS for Desktop Basic и ArcGIS for Desktop Standard и същевременно я допълва с множество средства за геообработка и конвертиране на данни. ArcGIS for Desktop Advanced Ви позволява да управлявате голямо количество информация и да извършвате сложни пространствени анализи.

Ресурси

Свалете безплатно!

60-дневен лиценз