Чрез разширенията на ArcGIS for Desktop можете да добавяте разнообразни специализирани инструменти, чрез които да извършвате по-сложни операции с данни, анализи и 3D модели за постигане на отлични резултати.

Разширения за комплексни анализи Функционални възможности
ArcGIS 3D Analyst Триизмерно визуализиране, моделиране и анализ.
ArcGIS Geostatistical Analys Геостатистически анализ и моделиране на пространствени данни.
ArcGIS Network Analyst Мрежово-базирани пространствени анализи, свързани с маршрутизация, изчисляване на оптимален път и други.
ArcGIS Schematics Автоматично генериране, визуализиране и обработка на схеми на линейни мрежи.
ArcGIS Spatial Analyst Сложни пространствени анализи, растер-базирани изчисления и създаване на модели.
ArcGIS Tracking Analyst Работа с времевата компонента на данните, анализ на променлива във времето информация и визуализиране на тенденции.
Разширения за повишаване на продуктивността Функционални възможности
ArcGIS Data Interoperability Елиминиране бариерите пред използването и обмена на данни от различни формати, предоставяйки възможност за работа с повече от 100 формата пространствени данни.
ArcGIS Data Reviewer Автоматизирано, опростено и подобрено управление качеството на данните.
ArcGIS Publisher Споделянето на карти и данни по-лесно и бързо от всякога.
ArcGIS Workflow Manager* Централизирано управление на работните потоци и ГИС процеси в организацията.
ArcScan for ArcGIS** Лесно и бързо създаване на нови данни чрез автоматично конвертиране на растерни данни във векторни.
Maplex for ArcGIS* Улеснена работа с надписи и етикети на обекти.
Специализирани разширения  Функционални възможности
ArcGIS Defense Solutions (включва ArcGIS Military Analyst, Grid Manager, и MOLE) Създаване и поддържане на висококачествени топографски бази данни и картографски продукти за нуждите на работните процеси в сферата на отбраната.
ArcGIS for Aviation* Ефикасно управление на аеротрафик и летища.
ArcGIS for Maritime* Работа с морски навигационни карти и данни.
Esri Defense Mapping Ефективно управление на продукти, отговарящи на конкретните спецификации в сферата на отбраната.
Esri Production Mapping* Стандартизиране и оптимизиране на производството на ГИС съдържание.
Esri Aeronautical Solution Управление на въздухоплавателни данни и създаване на висококачествени диаграми и аеронавигационни карти.
Esri Roads and Highways* Лесно и ефективно управление, визуализиране и анализ на транспортни мрежи.

Забележка:

* Изисква ArcGIS for Desktop Standard or Advanced

** От ArcGIS 10.1, разширението се включва в ArcGIS for Desktop безплатно

Ресурси

Свалете безплатно!

60-дневен лиценз