Модул Описание
ENVI DEM Extraction Module                                         ENVI DEM Extraction Module позволява бързо и лесно създаване на пространствено точни модели на релефа (DEM) от изображения. Модулът осигурява гъвкав и лесен за използване работен процес за моделиране на релефа от аеродата и сателитни изображения, включително тези направени с ASTER, IKONOS, OrbView – 3, QuickBird и SPOT 1-5.
ENVI Orthorectification Module Методът в този модул е базиран на математически модел, изготвен от най-добрите ортофото експерти в света – Spacemetric.
ENVI Orthorectification Module позволява използването на множество типове данни, включително едновременно от различни сензори. Събирането и редакцията на контролни точки с помощта на модула се осъществява лесно и бързо. Съществува и опция точките да бъдат асоциирани към пиксели, чиито координати са известни. Контролните точки могат да се въвеждат ръчно или да се използват готови въведени точки (от предходни разработки на потребителя).
ENVI Feature Extraction Module (ENVIFX) ENVI Feauture Extraction Module (ENVI FX) предоставя мощни инструменти за подготовка, четене и анализ на данни, извлечени от изображения. Предназначен е специално за ГИС потребители и се интегрира лесно с ArcGIS чрез лесни за следване стъпки, които помагат на потребителите да извлекат максимално данни от своите изображения.
ENVI Atmospheric Correction Module Не винаги сателитите и аерофото изображения са заснети в перфектни атмосферни условия. Благодарение на ENVI Atmospheric Correction Module потребителите могат да минимизират атмосферните смущения в изображенията и да подобрят техните характеристики.
ENVI NITF Module Форматът на данни National Imagery Transmission Format (NITF) позволява комбинирането на изображения, графики и метаданни в един единствен файл. Това е предпочитаният стандарт за данни на много правителства по света, както и на НАТО.

Ресурси