ENVI притежава интуитивен интерфейс и лесни за употреба инструменти за разглеждане и обработка на изображения. Софтуерът позволява разглеждане на огромни масиви от данни и метаданни, сравняване на изображения, създаване на 3D визуализации, диаграми на разсейване и т.н.

ENVI предоставя водеща в сферата си функционалност и пълен набор от инструменти за анализ и извличане на информация от изображения, включително:

•    Създаване на геопространствена статистика, като например автокорелация и др.
•    Изчисляване на статистически величини за изображението като средно, min/max, стандартно отклонение
•    Извличане на линейни обекти
•    Изчисляване на основни компоненти
•    Улавяне на промени
•    Измерване на обекти
•    Моделиране на топографски характеристики
•    Прилагане на обичайните и създадени от потребители филтри
•    Изчисляване на спектрални математически функции
•    Инструменти за спектрален анализ
•    Много други

Ресурси