Разширения Функционални възможности
ArcGIS Image Extension ArcGIS Image Extension – платформа за управление, обработка в реално време и разпространение на пространствено реферирани изображения. Продуктът предоставя възможност за бърз достъп, визуализация и анализ на голям брой файлово базирани растерни изображения, аерофото снимки, цифрови модели на терен и други.
ArcGIS Schematics for Server ArcGIS Schematics for Server е сървърно разширение, предоставящо възможност за автоматизирано генериране на схеми на комплексни мрежи, проверка на мрежова свързаност и контрол на качеството на мрежовите данни. Създадените и публикувани данни, в последствие могат да бъдат достъпвани и използвани от различни клиенти, в това число десктоп, мобилни и уеб.
ArcGIS 3D Analyst for Server ArcGIS 3D Analyst for Server предоставя мощни инструменти за 3D визуализация, анализ на данните и генериране на повърхнини чрез уеб услуги.
ArcGIS Spatial Analyst for Server ArcGIS Spatial Analyst for Server позволява осъществяването на сървърно-базирани сложни пространствени анализи, растерни изчисления и създаване на модели.
ArcGIS Geostatistical Analyst for Server ArcGIS Geostatistical Analyst for Server е сървърно разширение за осъществяване на мощни геостатистически анализи. То осигурява уеб-базирани инструменти за изучаване на пространствени данни, тестване на група от данни на случаен принцип с цел откриване на аномалии в данните, извършване на по-точни прогнози и много други.
ArcGIS Network Analyst for Server ArcGIS Network Analyst for Server предоставя на ГИС сървъра богати възможности за анализ на данни чрез уеб услуги, в това число мрежово-базирани пространствени анализи, свързани с маршрути и намиране на най-близки обекти.
ArcGIS Data Interoperability for Server ArcGIS Data Interoperability for Server премахва бариерите пред използването и обмена на данни. Разширението поддържа повече от 100 формата, включително GML, XML, Autodesk, DWD/DXF, MIF/Mapinfo, MID и TAB, Oracle и Oracle Spatial, и Integraph GeoMedia Warehouse. По този начин, то позволява на потребителите да комбинират различни източници на данни и споделят пространствено съдържание.
ArcGIS Data Reviwer for Server ArcGIS Data Reviewer for Server предоставя възможност на потребителите да разширяват много от работните потоци в компанията си. Софтуерното разширение подобрява качеството на вече публикуваните уеб услуги чрез предоставяне на лесни за използване инструменти за събиране и управление качеството на данните.
ArcGIS Workflow Manager for Server ArcGIS Workflow Manager for Server позволява централизирано управление на работните ГИС процеси в организацията. Това разширение позволява на потребителите да организират, централизират и стандартизират дейности по даден проект, използвайки уеб услуги.
ArcGIS for INSPIRE ArcGIS for INSPIRE – сървърно разширение за създаване на инфраструктура за пространствена информация, гарантираща съответствието на данните, услугите и метаданните с директивата INSPIRE.