Конференция Световен ГИС ден, ноември 2018 


Станете част от най-голямото ГИС събитие в България – Конференцията по случай 20-ти юбилеен Световен ГИС ден “Проектираме света заедно”. Тя ще Ви даде възможността да:

  • Се запознаете с най-съвременните ГИС технологии, които ще променят начина, по който възприемате и използвате ГИС
  • Научите от водещите експерти в сферата на Геопространствените технологии световните тенденции и добри практики
  • Разберете как другите потребители използват ГИС за ефективно решаване на проблемите и предизвикателствата във Вашата област
  • Откриете ГИС продукти и решения, които ще Ви помогнат да работите по-бързо, лесно и ефективно
  • Обмените опит и идеи с колеги от различни организации и водещи ГИС експерти
  • Създадете полезни партньорства
  • Станете част от разрастващото се ГИС общество в България.

14 ноември 2018

Зала Роял
София Хотел Балкан (Шератон)


Приложението на Географските информационни системи преминава далеч отвъд границите на нашето въображение.


Джак Данджермонд
Esri Inc.


Спонсори

Лого на ЕСРИ България Лого на Географика
САП Стемо
Норма Контракс
Агора 66 Лого на Джисолюшънс