Конференция Световен ГИС ден, ноември 2019 

 

Сряда, 13 ноември
08:30 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:40 Официална церемония по откриване на 21-ви Световен ГИС Ден
09:00 – 09:40
  • Официално откриване
09:40 – 12:30 Пленарна сесия
09:40 – 10:00 Принос на ГИС технологиите за навременна, надеждна и ефективна подкрепа към общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.”

Адриано Баптиста, директор „Операции“, Сателитен център на Европейския съюз (SatCen EU) 

10:00 – 10:20  Приложение на ГИС за национална сигурност  -  киберсигурност, търсене и спасяване, спешни повиквания 112, правоприлагане.

Франциско Нобре, заместник-председател на Европейската асоциация на спешните повиквания (112)

10:20 – 10:40 50 години Esri – Силата да виждаме това, което другите не могат.”

Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България

10:40 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30 “ArcGIS технологични новости“ – демонстрации на живо

  • Корпоративни и облачни ГИС 
  • ГИС в реално време
  • Мобилни решения
  • Геоанализи от ново поколение
  • ГИС и BIM
  • Платформа за изображения
  • ГИС и изкуствен интелект
12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:30 Проектираме България заедно
13:30 – 13:50 Единна информационна точка – национална система за развитие и сътрудничество в сферата на инфраструктурата и комуникационните мрежи.” (демонстрация на живо)

Златина Николова, началник отдел „Широколентови технологии и приложения“, МТИТС и
Даниела Пешева, и.д. директор на дирекция „Информационни технологии”, МТИТС

13:50 – 14:05

Използване на съвременни ГИС приложения за наблюдение, анализ и управление в реално време в полза на обществото.“ (демонстрация на живо)

Младен Петров, директор на дирекция КИС, Министерство на вътрешните работи

14:05 – 14:20 Повишаване ефективността на дейностите по благоустрояване в Община Габрово чрез използване на съвременни ГИС решения за управление на теренните дейности.” (демонстрация на живо)

Таня Христова, кмет на Община Габрово

14:20 – 14:35 Проучване на собственост на земята в Столична община.” 

Станимира Николова и Георги Пенков, ОП Софпроект-ОГП – Визия за София
14:35 – 14:50 Изследване на градския топлинен остров в София чрез съвременни геопространствени технологии.

доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител проекти, Географика ООД

14:50 – 15:05 Автономен свят от HERE. Добрият пример на HERE и ESRI в полицията в Хамбург.

Етел Франк, Мениджър партньори EMEAR и
Александър Тодоров, Ръководител регионално звено БългарияHERE

15:05 – 15:20 Проект „Създаване на система за Управление на Водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална Система за Управление на Водите в Реално Време (НСУВРВ).

Илияна Тодорова, директор дирекция „Управление на водите“, Министерство на околната среда и водите

15:20 – 15:30 “Информационна система за наблюдение на метеорологичните елементи и свързаните с тях условия във връзка с водната икономическа експлоатация на важните водноелектрически резервоари в България (ISME-HYDRO-BG) по програма на Европейска космическа агенция.”

д-р Мариана Дамова, управител на технологична лаборатория Мозайка

13 ноември 2019

Зала Роял
София Хотел Балкан


Вижте това, което другите не могат