Конференция Световен ГИС ден, ноември 2016 
Сряда, 15 ноември
08:30 – 09:00 Регистрация
09:00 – 10:00 Официална церемония по откриване на Световен ГИС Ден 2017 в България
09:00 – 10:00
  • Официално откриване
10:00 -  12:30 Пленарна сесия
10:00 – 10:20 “Управление на данните за климата: Значение, текущо състояние, бъдещи перспективи и използване на геопространствени технологии

Омар Бадур, програмен ръководител, климатични данни и мониторинг, Световна метеорологична организация

10:20 – 10:45 ESRI ГИС – платформа по-мощна от всякога

Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30 “ArcGIS технологични новости“

Демонстрация на живо:

  • Десктоп ГИС – мощни ГИС инструменти от ново поколение
  • Уеб ГИС - леки ГИС приложения за екологични, демографски и бизнес анализи  
  • Inspire, отворени данни и облачни ГИС решения
  • 3D ГИС и интелигентно картографиране
  • Moбилни приложения и реално време – леки и ефективни ГИС приложения за диспечиране, управление на екипи, събиране на информация на терен и управление при бедствия
  • Изображения и дронове – ГИС приложения за инспекции на съоръжения и инфраструктура. Контрол на изкопно-насипни дейности.
12:30- 13:30 Обяд
13:30 – 15:30 ГИС в действие
13:30 – 13:50 Подобряване на управлението на миграционните потоци на югоизточните граници на ЕС чрез регионална мрежа за обмен на ситуационна картина между България и Гърция

Бисер Костадинов, заместник-директор на ГД „Гранична полиция“

13:50 – 14:10 “Прилагане на иновативни ГИС технологии за мониторинг на биологичното разнообразие и картирани екосистеми и екосистемни услуги в България

Радослав Станчев, ръководител проект, Изпълнителна агенция по околна среда

14:10 – 14:30 Cube – цялостна платформа за транспортно моделиране

Оливър Чарлзуърт, Международен директор, Citilabs

14:30 – 14:45 ГИС за общия градоустройствен план на Столична община

арх. Жоржета Рафаилова и Асен Петков, ОП „Софтпроект – ОГП“

14:45 – 15:00 City Engine за 3D кадастър и подпомагане дейностите по саниране в Община Габрово“ 

Таня Христова, кмет на Община Габрово

15:00 – 15:15 Нови подходи в събирането и обработката на геоданни, базирани на безпилотни летателни системи – примери от България

доц. д-р Стелиян Димитров, Географика ООД

15:15 – 15:30 “Облачните ГИС услуги на ESRI – приложение в образователната и научноизследователска дейност на МГУ “Св. Иван Рилски

Аспарух Камбуров, катедра “Маркшайдерство и геодезия”, МГУ “Св. Иван Рилски”

15 ноември 2017

Зала Роял
София Хотел Балкан (Шератон)


Приложението на Географските информационни системи преминава далеч отвъд границите на нашето въображение.


Джак Данджермонд
Esri Inc.