Конференция Световен ГИС ден, ноември 2016 

Конференция Световен ГИС Ден

Сряда, 16 ноември
08:30 – 09:00 Регистрация
09:00 – 10:00 Официална церемония по откриване на Световен ГИС Ден 2016 в България
09:00 – 10:00
  • Пьотър Малиновски, програмен ръководител, Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
  • Красимир Живков, замeстник-министър на околната среда и водите
  • Божидар Божанов, съветник по електронно управление на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова
  • Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България
10:00 -  12:30 Пленарна сесия
10:00 – 10:20 Прилагане на съвременни технологии в управлението на границите

Пьотър Малиновски, програмен ръководител, Frontex

10:20 – 10:45 ESRI ГИС – платформа по-мощна от всякога

Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30 “ArcGIS 10.5 – технологични новости“

  • Десктоп ГИС
  • Уеб ГИС
  • 3D ГИС
  • ГИС в реално време
  • Изображения и дронове
  • Готови за използване ГИС приложения
12:30- 13:30 Обяд
13:30 – 15:30 ГИС в действие
13:30 – 13:50 Развитие на иновативна Географска информационна система за мониторинг на Черно море в реално време (МИС)

Кирил Георгиев, ръководител проект, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” (ДППИ)

13:50 – 14:10 Интегрирано приложение на съвременни геоинформационни технологии и използване на данни от дрон при оценка на заплахите и рисковете от наводнения

доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител проекти, “Географика”

14:10 – 14:30 Прилагане на Географски информационни системи за управление на собственост

Катерина Бабалеева, началник отдел „Управление на собствеността“, „Български пощи“ ЕАД

14:30 – 14:45 Капка по капка – ГИС. Представяне на корпоративната ГИС система на Софийска вода

Милко Величков, Мениджър „ГИС“, “Софийска вода” АД, част от Veolia

14:45 – 14:55 “ГИС за общи устройствени планове”

ас. инж. Калина Шилова, УАСГ и Теодор Стойнов, ЕСРИ България

14:55 – 15:05 “ГИС в градското планиране. Създаване, обработка и споделяне на данни в проект Сподели квартала”

Мая Митева, член на контролния съвет на “Съюза на урбанистите в България”

15:05 – 15:15 “Проект H-GIS фаза Тракия”

Университетски комплекс по хуманитаристика

Леонид Тодоров

15:15 – 15:30 “Интерактивна ГИС карта на еко-проблемите в София в сайта София – зелена столица“

Мария Малцева, инициативен комитет “София – зелена столица”

16 ноември 2016

Зала Роял
София Хотел Балкан (Шератон)


Приложението на Географските информационни системи преминава далеч отвъд границите на нашето въображение.


Джак Данджермонд
Esri Inc.