Конференция Световен ГИС ден, ноември 2018 
Сряда, 14 ноември
08:30 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:45 Официална церемония по откриване на 20-ти юбилеен Световен ГИС Ден
09:00 – 09:45
  • Официално откриване
09:45 – 12:30 Пленарна сесия
09:45 – 10:05 Геопространствени данни и технологии в подкрепа на Европейските политики“

Стефан Йенсен, директор данни, Европейска агенция по околна среда

10:05 – 10:20 Стратегически Геоинформационни технологии и услуги за нуждите на НАТО

Джузепе Пино Нобиле, директор Геопространствени технологии, НАТО

10:20 – 10:45 „ЕСРИ ГИС – 20 години проектираме бъдещето на България заедно. Тенденции, развитие и нови приложения“

Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30 “ArcGIS технологични новости“ – демонстрации на живо

  • Корпоративни и облачни ГИС 
  • ГИС в реално време и добавена реалност
  • Геоданни в действие
  • 2D, 3D и 4D геоанализи
  • ГИС и машинно обучение
  • ГИС и CAD/BIM
12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:30 Проектираме България заедно
13:30 – 14:00 “Интегрирана ГИС платформа на МВР за криминални анализи, управление при кризи и осигуряване на обществения ред”(демонстрация на живо)

Младен Петров, директор, Дирекция КИС, Министерство на вътрешните работи

14:00 – 14:15

“Информационна система за агростатистика на Министерство на земеделието, храните и горите”

Диана Атанасова, Началник отдел „Агростатистика“ и Радомира Брусева, Държавен експерт в отдел „Агростатистика“, Министерство на земеделието, храните и горите

14:15 – 14:30 “Приложение на геоинформационни технологии при решаване на съвременните проблеми на околната среда”

доц. д-р Стелиян Димитров, Географика ООД

14:30 – 14:45 Прилагане на Географски информационни системи за нуждите на ВиК – Благоевград“ (демонстрация на живо)

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

14:45 – 14:55 Съвременна ГИС система за управление на индустриални зони и ефективна комуникация с инвеститори и трети страни“ (демонстрация на живо)

Преслав Ганев, Национална компания „Индустриални зони“

14:55 – 15:10 ГИС практики в пространственото и регионално планиране

проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор, Национален център за териториално планиране

15:10 – 15:20 Прилагане на Географски информационни системи за нуждите на почвознанието

Светла Русева, директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“

15:20 – 15:30 Съвременни тенденции в интеграцията на ГИС и бизнес платформи за данни – нови стратегически аналитични и управленски възможности за бизнеса и администрацията

Илия Кръстев, директор Продажби на платформени решения, SAP България

14 ноември 2018

Зала Роял
София Хотел Балкан (Шератон)


Приложението на Географските информационни системи преминава далеч отвъд границите на нашето въображение.


Джак Данджермонд
Esri Inc.