Конференция Световен ГИС ден, ноември 2016 

Конференцията по случай Световен ГИС Ден 2017 обещава да се превърне в ГИС събитието на годината в България. Тенденции в развитието на ГИС технологиите, световни добри практики и успешни ГИС проекти в различни сфери, гледни точки и виждания на водещи експерти… Всичко това ще бъде факт на 15 ноември. Не го пропускайте!

plenary 11.01Artboard 1 Arcgis_BG
Научете какви са тенденциите в развитието на Географските информационни системи и световните добри практики в тази сфера. Запознайте се с най-новите функционални възможности на ЕСРИ ГИС платформата и разберете как най-ефективно можете да ги използвате.
Inspire Security_BG
Не пропускайте възможността да видите европейските добри практики за отговаряне на Директивата Inspire, представени от първо лице, както и безплатни ГИС решения за отворени данни. Вижте как ГИС технологиите се прилагат ефективно за осигуряване на национална сигурност, управление при бедствия и вътрешен ред.
Infrastructure_BG Cadastre_BG
Запознайте се със специализирани ГИС решения и инструменти за нуждите на инфраструктурата. Вижте на живо и водещата в света софтуерна платформа за транспортно моделиране, използвана от стотици организации по цял свят. 3D кадастър, проиграване на сценарии, умни градове… Открийте най-новите възможности на ГИС технологиите и научете добрите практики и тенденции от водещите експерти в областта.
GIS for Environment management discuss bgArtboard 1
Вижте какви са най-новите възможности на Географските информационни системи за нуждите на околната среда и как те се прилагат ефективно в реализирани ГИС проекти в сферата. Обменете опит и идеи с ГИС експерти и колеги. Разберете как другите потребители използват ГИС за решаване на проблемите във вашата област.

15 ноември 2017

Зала Роял
София Хотел Балкан (Шератон)


Приложението на Географските информационни системи преминава далеч отвъд границите на нашето въображение.


Джак Данджермонд
Esri Inc.