Конференция Световен ГИС ден, ноември 2018 

Конференцията по случай 20-ти юбилеен Световен ден на Географските информационни системи обещава да се превърне в ГИС събитието на годината в България. Тенденции в развитието на ГИС технологиите, успешни ГИС проекти в различни сфери, гледни точки и виждания на водещи експерти… Всичко това ще бъде факт на 14 ноември. Не го пропускайте!

Пленарна сесия ArcGIS технологични новости

Научете какви са тенденциите в развитието на Географските информационни системи и световните добри практики в тази сфера, представени от водещи международни гост-лектори.

Запознайте се с най-новите възможности на ЕСРИ ГИС платформата – корпоративни и облачни ГИС решения, 2D, 3D и 4D геоанализи, реално време, машинно обучение, добавена реалност, интеграция на ГИС с BIM/CAD и др.
ГИС за сигурност ГИС за инфраструктура
Не пропускайте възможността да видите как ГИС технологиите се прилагат ефективно за криминални анализи и управление при кризи от МВР. Научете от първо лице как НАТО прилага ГИС като ведомствена платформа в своята дейност. Запознайте се със специализирани ГИС решения за нуждите на инфраструктурата. Вижте на живо най-новото приложение ArcGIS Utility Network Management и научете как ефективно да го използвате в своята дейност.
GIS for Environment management ГИС за кадастър
Разберете какви са най-новите възможности на Географските информационни системи за нуждите на околната среда и как те се прилагат ефективно в реализирани ГИС проекти в сферата. Открийте най-новите възможности на ГИС за нуждите на кадастър, устройствено планиране и градска среда. Вижте как ГИС технологията влиза в сградите и трансформира начина, по който планираме и управляваме.
ГИС за Inspire discuss bgArtboard 1
Не пропускайте възможността да се запознаете с европейските добри практики
за отговаряне на Директивата Inspire, електронно управление, както и безплатни ГИС решения за отворени данни.
Обменете опит и идеи с ГИС експерти, международни гост-лектори и колеги. Разберете как другите потребители използват ГИС за решаване на проблемите във вашата област, както в България, така и по света.

14 ноември 2018

Зала Роял
София Хотел Балкан (Шератон)


Приложението на Географските информационни системи преминава далеч отвъд границите на нашето въображение.


Джак Данджермонд
Esri Inc.