Конференция Световен ГИС ден, ноември 2016 

Конференция Световен ГИС Ден

Конференцията по случай Световен ГИС Ден 2016 обещава да се превърне в ГИС събитието на годината в България. Тенденции в развитието на ГИС технологиите, световни добри практики и успешни ГИС проекти в различни сфери, гледни точки и виждания на водещи експерти… Всичко това ще бъде факт на 16 ноември. Не го пропускайте!

plenary 11.01Artboard 1 technology news
Научете какви са тенденциите в развитието на Географските информационни системи и световните добри практики в тази сфера. Запознайте се с най-новите функционални възможности на ЕСРИ ГИС платформата и разберете как най-ефективно можете да ги използвате.
Infrastructure GIS GIS for Environment management
Не пропускайте възможността да видите ГИС добри практики и специализирани решения за нуждите на инженерната инфраструктура, представени от самите потребители. Вижте в действие приложението на ГИС за нуждите на околна среда, в това число за мониторинг на Черно море в реално време и картиране на районите с риск от наводнения с използване на дрон.
Security GIS GIS for territory planning
Научете как ГИС технологиите подпомагат институциите, отговорни за осигуряване на национална сигурност и съдействат в борбата с миграционната вълна в Европа. Запознайте се с възможностите на Географските информационни системи за териториално планиране и по-специално за устойчиво развитие на градската среда.
GIS for Crowdsoucing discuss bgArtboard 1
Вижте как чрез ГИС можете да постигнете ефективна двупосочна комуникация, повишавайки нивото на събраните данни и предоставяните услуги. Обменете опит и идеи с ГИС експерти и колеги. Разберете как другите потребители използват ГИС за решаване на проблемите във вашата област.

16 ноември 2016

Зала Роял
София Хотел Балкан (Шератон)


Приложението на Географските информационни системи преминава далеч отвъд границите на нашето въображение.


Джак Данджермонд
Esri Inc.