Кариера в ЕСРИ

България

Ръководител образователен сектор


Ref. №:
 EDU 2021

ЕСРИ България търси да назначи образователен лидер, който да развива и популяризира използването на водещата в света ГИС платформа – ArcGIS, в рамките на образователния пазар в България, като работи с различни заинтересовани страни в този сегмент.

Основни задължения 

- Разработва и представя визия за приложението на ГИС технологиите във висшето образование, училищата, академичните среди и неформалното образование
- Комуникира с всички заинтересовани страни с цел популяризиране, продажба и внедряване на ArcGIS платформата в образователния процес
- Подпомага заинтересованите страни при внедряването и  използването на ArcGIS платформата
- Работи активно за успешното позициониране на Esri пред образователните институции с цел увеличаване на въздействието на Esri технологиите и максимизиране на пазарния дял и устойчивият растеж на приходите
- Утвърден лидер на мнение, който промотира и мотивира нови начини на мислене и възприемане на нови технологии
- Разработва и изпълнява цялостни секторни маркетинг стратегии в подкрепа на бизнес целите
- Непрекъснато наблюдава, изследва и анализира заложените ключови индикатори за ефективност (KPIs)
- Проактивно разработва и приспособява стратегии, в отговор на променящите се бизнес потребности, изисквания на клиенти, поява на нови възможности, появата на конкуренти
- Изготвя завладяващи концепции и презентации за популяризиране на ГИС технологиите в образованието и привличане на нови клиенти
- Предлага и разработва планове за стимулиране на осведомеността и изграждането на общност чрез ангажиращо съдържание
- Разработва и изпълнява стратегии съвместно с други организации, за да демонстрира възможностите на Esri технологията за мултииндустриално сътрудничество
- Актуализира текущата техническа документация и уроци, за да отразяват най-новите функционалност в ArcGIS
- Изготвя и споделя съдържание, което нашите потребители ценят
- Непрекъснато надгражда знанията си за ArcGIS платформата
- Ангажира се с нуждите на потребителите, събира обратна връзка от тях,  участва във форуми и конференции
- Планира, разписва и провежда уроци, пише статии и блог постове по темата
- Предоставя насоки към техническите лица при разписване на документация
- Съдейства при управление, редактиране, създаване и публикуване на големи обеми техническа документация


Изисквания 

- 2 години опит в работата с ArcGIS или други ГИС платформи
- 3+ години опит в сферата на образованието
- 5+ години опит с ГИС, свързан с образователния сектор
- 5+ години лидерски опит и доказани умения за мотивация, вдъхновение и постигане на заложени цели
- Предишен опит в изготвянето на завладяващи, ефективни презентации и представянето им пред голяма и малка аудитория
- Доказани умения за комуникация в писмена форма
- Лидерски качества и принос към професионални организации
-Доказана способност за сътрудничество, комуникация и въздействие върху голяма аудитория и/или мултидисциплинарна аудитория
- Личност, ориентирана към постигането на резултати; умения за писане и изготвяне на интелигентни, реалистични и ясни цели с водещи индикатори

Предлагаме

- Динамична среда на работа
- Възможност за професионално развитие и реализация
- Работа в млад, професионален и приятен екип
- Допълнително здравно осигуряване


Месторабота

София

Кандидатстване

За да кандидатствате за позицията, моля, попълнете Формата за кандидатстване, като посочите Референтен №: ЕDU 2021 и прикачите автобиография и мотивационно писмо.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.

Във връзка с политиката на Есри България ООД за защита на личните данни, ние се ангажираме да обработваме поверително личните данни, които Вие ни изпращате във връзка с кандидатстването за тази обява. За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация и в случай че сте подходящ за позицията ще се свържем с вас на посочените от Ваша страна контакти. Когато преценим, че сте неподходящ, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 седмица. Ако преценим, че сте подходящ за нашата организация, но в момента няма отворена позиция за Вас, ще запазим Вашите лични данни на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нас, за срока, за който сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 6 /шест/ месеца.

Моля, не ни предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.