Кариера в ЕСРИ

България

Стажантска програма Пролет 2022

Ref. №: Intern2022

Нашата страст да подобряваме качеството на живот и устойчивото развитие на нашето общество, чрез силата на Географските информационни системи е в основата на всичко което правим.

image1Есри ГИС технологията вдъхновява и позволява на държавните институции, частния бизнес, НПО сектора и академията да работят по-ефективно, да оптимизират процесите си, да се възползват от иновациите, за да намаляват своите разходи, да предоставят по-качествени и модерни услуги, да спасяват животи.

Екипната атмосфера е важна за нас. Работната среда в компанията е неформална и приятелска, но от Вас се очаква да работите здраво и да покажете, че Вашата работа има значение. Ще работите с широк кръг от най-нови технологии и ние активно насърчаваме иновативното им прилагане от Ваша страна.

Ще получите достъп до обучение, което позволява да развиете умения и да повишите знанията Ви за ГИС и Есри платформата. Същевременно, водени от ментор, ще учите „в движение“ като работите по текущи проекти на компанията и очакваме да допринесете за общия ни успех.

За пролетната си програма ще наемем стажанти за следните позиции:

- Маркетинг

Като част от нашия маркетинг екип, Вие ще използвате средствата на дигиталния маркетинг, социалните мрежи и Вашите умения за ефективна комуникация, за да провокирате и мотивирате целевата ни аудитория да се ангажира по-дълбоко с Esri брандa и ценностите, които отстояваме.

Чрез различни маркетинг канали ще създавате и разказвате истории, които представят комплексни теми по вълнуващ и полезен за аудиторията ни начин. Ще извършвате също така маркетинг проучвания, анализи,  и ползвайки огромното богатство от ресурси от Esri ще адаптирате световни продуктови и секторни маркетинг кампании за нуждите на българския пазар.

За целта, трябва да познавате базовите маркетинг понятия, да умеете да комуникирате ясно и точно, да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина както принципите на маркетинга, така и разнообразните Есри продукти, решения и необятните възможности за тяхното прилагане в България.

Софтуерна разработка

Разработката на комплексни Географски информационни системи в нашия екип стъпва върху най-новите световни Есри ГИС API-та/SDK-та в комбинация със световно утвърдени технологии, развойни среди, протоколи и бази данни.

Ще участвате в разработка на уеб, настолни и/или мобилни ГИС приложения, които се използват от нашите клиенти в разнообразни сфери – от кадастър и околна среда, до здравеопазване, земеделие и транспорт.

За целта, трябва да притежавате базови умения в сферата на софтуерната разработка, аналитично мислене с фокус върху намиране на решения, да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина принципите на софтуерната разработка и инструментите, които Есри платформата предоставя.

Конфигуриране на ГИС приложения и тестване

Есри платформата предоставя множество уеб и мобилни приложения, които нашите клиенти ползват за теренно събиране и анализ на данни, обща оперативна картина и мониторинг, анализ и изследване на големи обеми от данни, координация и колаборация между различни екипи, отдели, организации в разнообразни сфери като ютилити и инженерна инфраструктура, телекомуникации, превенция и реакция при извънредни ситуации, и много други.

На тази роля, Вие ще обработвате географска и таблична информация, ще пишете скриптове за автоматизиране на процеси, ще подготвяте уеб услуги за публикуване и обмен на карти и данни, ще конфигурирате уеб и мобилни приложения. Качественият контрол и коректното функциониране на системите е важно, затова като част от позицията ще подготвяте тестови сценарии, ще извършвате функционално тестване и документиране.

За целта, трябва да притежавате базови умения в сферата на информационните технологии, критично конструктивно мислене, да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина възможностите за създаване, конфигуриране и тестване на разнообразни Есри приложения.

- ГИС и бази данни

Като част от нашия екип ще използвате богатите инструменти на ArcGIS софтуера, за да създавате, обработвате и анализирате географски бази данни. Ще обработвате и трансформиране на данни, включително между различни структури и проекции, ще работите с изображения, 2D, 3D и времеви данни. Прилагайки възможностите на ModelBuilder и Python в среда на ArcGIS ще изготвяте модели за автоматизирани обработки.

Ролята включва и работа с аналитичните функции в ArcGIS за изготвяне на пространствени, мрежови, статистически анализи и изготвяне на подходящо  картографско оформление на резултатните продукти за ползване в различни среди – уеб, настолно или на мобилни устройства.

За целта, трябва да притежавате базови умения в работата с бази данни, аналитично мислене с фокус върху детайлите, да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина възможностите на Есри платформата за работа с географски бази данни и анализи.

Параметри на програмата:

Стажът е платен, 24 работни часа на седмица в присъствена, дистанционна или хибридна форма.

Период на провеждане: 01.03.2022 – 31.05.2022г.

Срок за кандидатстване: 15.12.2021г.

Процес на подбор: 

- Мотивационно писмо
- Онлайн интервю
- Тест в дистанционна форма, базиран на предварително предоставени материали за четене.

Кандидатстване:

За да кандидатствате, моля изпратете Ваша автобиография и мотивационно писмо на jobs@esribulgaria.com като посочите Ref. № Intern2022 и за коя позиция кандидатствате.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.

Във връзка с политиката на Есри България ООД за защита на личните данни, ние се ангажираме да обработваме поверително личните данни, които Вие ни изпращате във връзка с кандидатстването за тази обява. За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация и в случай че сте подходящ за позицията ще се свържем с вас на посочените от Ваша страна контакти. Когато преценим, че сте неподходящ, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 седмица. Ако преценим, че сте подходящ за нашата организация, но в момента няма отворена позиция за Вас, ще запазим Вашите лични данни на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нас, за срока, за който сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 6 /шест/ месеца.

Моля, не ни предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.