Новини

ArcGIS 10.2 е вече в България!

Ново поколение ГИС от Esri предоставя функционални възможности, които променят начина, по който възприемаме и използваме ГИС. 

Дългоочакваната нова версия на Esri ГИС платформата е вече факт! Данни в реално време, мощни инструменти за онлайн анализи, пространствени анализи в облака, готови за използване картни шаблони и приложения, много нови инструменти за програмиране, вградени такива за обработка на изображения, 3D моделиране и анализи… Това са само малка част от стотиците революционни възможности, които ArcGIS 10.2 предоставя. Възможности, които несъмнено променят начина, по който възприемаме и използваме ГИС – от софтуерна система, разработена да отключва силата на геопространствената информация до цялостна платформа, която позволява да трансформираме и подобряваме нашата дейност, организацията, в която работим, и заобикалящата ни среда.

УЕБ ГИС  

През последните няколко години Esri работи усилено в посока разработване на облачни ГИС технологии. С ArcGIS 10.2 тези технологии са доразвити в още един нов продукт, Portal for ArcGIS, част от ArcGIS платформата, който може да бъде внедрен локално и интегриран със съществуващите в организацията системи.

Portal for Arcgis

Portal for ArcGIS позволява на потребителите да организират наличната геопространствена информация в отделни ГИС приложения, достъпни за определени служители или цялата организация. С помощта на Portal for ArcGIS данните могат да бъдат поддържани както локално, когато става въпрос за по-чувствителна информация, така и в защитен облак. Софтуерният продукт предоставя на потребителите богати функционални възможности, в това число такива за:

  • Ефективно корпоративно управление на геопространствената информация в организацията
  • Лесно създаване на ГИС приложения на база предефинирани картни шаблони и приложения
  • Автоматично визуализиране на данните от Excel посредством Esri Maps for Office
  • Лесно и бързо споделяне на данни, карти и приложения
  • Лесна интеграция с  Office, SharePoint и  SAP
  • Други

ГИС в реално време

С ArcGIS 10.2 и новите ГИС продукти за събиране, мониторинг и споделяне на данни в реално време, Esri ГИС приложенията се превръщат в незаменим инструмент за следене на общата оперативна картина и взимане на информирани решения.

Esri Maps for Office

Така например новото разширение към ArcGIS for Server позволява на потребителите да използват и интегрират в своите ГИС системи потоци от данни в реално време, получени от различни източници. Един такъв източник на данни е приложението на Esri, Collector for ArcGIS, разработено специално за служителите, работещи на терен с Apple и Android устройства. Collector for ArcGIS  позволява на потребителите да събират пространствена и таблична информация при полеви условия. Събраната информация директно се актуализира в базата данни, след което автоматично се визуализира в различните ГИС приложения.

Пространствени бизнес анализи

ArcGIS 10.2 предоставя различни специализирани решения както за BI (Business Intelligence) системи, така и за Microsoft Office и SharePoint. Данните в Excel например, вече могат да бъдат автоматично представени под формата на карти благодарение на Esri Maps for Officе. Решението позволява на потребителите да визуализират своите данни, като по този начин разкрият закономерности и тенденции, които в табличен вид биха останали скрити. Като добавим и специализираните ГИС приложения Esri Business Analyst и Esri Community Analyst за извършване на пространствени бизнес анализи, с ArcGIS 10.2 Esri предоставя цялостна платформа за нуждите на бизнеса.

Location_Analytics

###