Конференция Световен ГИС ден, ноември 2022 

 

Сряда, 16 ноември
09:00 – 09:30 Панел 1 “Официално откриване”
09:00 – 09:15 Официално откриване 

Евгения Караджова, Основател и управител на Есри България

 09:15 – 09:30 Ролята на пространствените данни в европейските политики за зелена трансформация

Стефан Йенсен, директор данни, Европейска агенция по околна среда

09:30 – 10:40 Панел 2 “ArcGIS технологични новости”
Представяне на най-новите възможности на ArcGIS платформата, добри практики и приложения на ГИС с демонстрации на живо.

 • ArcGIS Pro – настолен ГИС по-мощен от всякога
 • ArcGIS Online – богати ГИС възможности в облака
 • Living Atlas of the World – най-голямата онлайн галерия за ГИС съдържание в света
 • ГИС в реално време – IoT и Big data анализи в ГИС
 • ArcGIS – цялостна платформа за изображения и идстанционни изследвания
 • ГИС за дигитални близнаци и улавяне на реалността (Reality Capture)
 • ГИС и BIM – ново измерение в интеграцията
 • Мобилни приложения – богати ГИС възможности на терен
 • ГИС и Отворена наука (Open Science)
 • Машинно обучение и Геопространствен Изкуствен интелект (GeoAI)
 • Много други
 10:40 – 13:00 Панел 3 “Добри ГИС практики и приложения” 
10:40 – 11:00 Корпоративна ГИС – ключова платформа за постигане на ефективност и оптимизация на процесите във време на кризи

Сашо Дончев, изпълнителен директор, Овергаз

ГИС на Овергаз – от планиране и проектиране, през оптимизация на теренните дейности, контрол на строителството до електронни услуги за изходни данни и съгласувания – демонстрация на живо

 11:00 – 11:20 Развитие на Единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа „НАТУРА 2000“ – демонстрация на живо

Гергана Димитрова, Министерство на околната среда и водите

 11:20 – 11:35 Информационна система за управление на риска от наводнения – демонстрация на живо  

Петя Балиева, Дирекция “Управление на водите”, “Министерство на околната среда и водите”

 11:35 – 11:45 Интегрирана Географска информационна система на „Водоснабдяване и канализация“ – Силистра – демонстрация на живо

ВиК Силистра

 11:45 – 12:00

Интегрирано приложение на Геоинформационните технологии в картирането и оценката на климатичните и природните рискове

Доц. д-р Стелиян Димитров, директор на Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски”

12:00 – 12:10 ГИС приложения на МВР за анализ на пътната безопасност – демонстрация на живо

Министерство на вътрешните работи

12:10 – 12:20 Географска информационна система за повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации – демонстрация на живо

Денислав Иванов, Изпълнителна агенция „Морска администрация“

12:20 – 12:30
Ролята на превенцията в управлението при бедствия – ГИС за оценка на рисковете и уязвимостите

Рахим Добария, Програмен директор Геопространствена информация, Агенция за опазване на местообитанията (AKAH)

12:30 – 12:40 Европейски цифров иновационен хъб в строителството – дигитална трансформация чрез съвременни ГИС и BIM технологии

Марияна Хамънова, основател и съпредседател на Клийнтех България

12:40 – 12:50 3D градски модели: уеб базирани визуализации за градски цифрови близнаци

Проф. д-р Десислава Петрова-Антонова, Ръководител на научна група,  Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE)

12:50 – 13:00 ГИС в училище – STEM проекти

Ученици от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“

16 ноември 2022, 09:00ч.

Онлайн събитие
Излъчване на живо в платформата VIRTU


Приложението на Географските информационни системи преминава далеч отвъд границите на нашето въображение.


Джак Данджермонд
Esri Inc.