Esri – Вашият партньор
в сферата на ГИС

Повишете ефективността на Вашата дейност
с помощта на ГИС решенията на Esri

Какво е ГИС?

Понятието ГИС най-често се свързва със създаване на карти. В действителност обаче, картата е само един от начините за работа в ГИС среда и един от продуктите на Географските информационни системи.

прочети повече...


Предимства и ползи

Какво можем да правим с ГИС?
Защо да използваме ГИС?

Новини

Esri – технологичен лидер в борбата с климатичните промени за 2022 г.

Есри ГИС платформата е получила изключително висока оценка в доклада „Анализ на климатичния риск“ на Forrester. Става ясно и че голяма част от компаниите във Fortune 500 разчитат на ArcGIS платформата прочети повече...

ЕСРИ България очаква стажанти!
Стажантската програма за пролетта на 2023 вече е отговорена за кандидатстване.  прочети повече...

Прочети повече новини...

Световен ГИС Ден

Final_Artboard
Станете част от най-голямото ГИС събитие в България - Световния ГИС ден, чийто инициатор е Есри. Научете повече ...