Софтуер

Високотехнологични софтуерни
решения от ЕСРИ България


Повишете ефективността на Вашата дейност
и взимайте информирани решения с помощта
на софтуерните продукти и услуги на
ЕСРИ България

ГИС Софтуер

Esri ArcGIS е интегрирана фамилия софтуерни продукти за създаване на цялостна ГИС.

Фасилити мениджмънт

ARCHIBUS - софтуер № 1 в света на инфраструктурния и фасилити мениджмънт. ARCHIBUS e интегрирано решение за ефективно корпоративното управление на недвижима собственост и портфолио имоти.

Работа с изображения

ENVI е водещо софтуерно решение за точно извличане на информация от изображения. То предоставя на своите потребители възможност да превръщат първични пространствени данни и изображения в надеждна и полезна информация.

GPS устройства

Като представител на Trimble, ЕСРИ България предлага високотехнологични продукти за позициониране. Интегрирайки GPS с приложен софтуер, потребителите получават цялостни решения за събиране, управление и анализ на комплексна полева информация.