ARCHIBUSARCHIBUS е водещо в света ИТ решение за корпоративно управление на недвижима собственост и прилежащи съоръжения. Софтуерът предоставя инструменти за управление на всички дейности свързани с фасилити мениджмънт и управление на портфолио имоти. Със своите 4 млн. потребители в над 16 000 организации, то се явява световен ФМ стандарт.

ARCHIBUS се състои от модули, които обслужват различен аспект от фасилити мениджмънта на дадена организация – от управление на площи, през техническа поддръжка и отдаване под наем, до управление на инвентар, енергийни разходи и др. Модулите могат да бъдат комбинирани свободно, за да отговарят възможно най-точно на търсената функционалност. ARCHIBUS се интегрира с ЕСРИ ГИС платформата и AutoCAD, което позволява на потребителите да „влизат“ в сградите, за да въвеждат, визуализират и анализират необходимата им информация по съответните скици и планове.

Налични са с различни варианти за платформата на решението, което му позволява да се мащабира и расте съгласно потребностите на организацията. Модулите могат да бъдат комбинирани свободно, за да отговорят възможно най-точно на търсената функционалност, но без да натоварват или оскъпяват решението за клиента.

Оперативните разходи са значителна част от Общата цена на притежание (Total cost of ownership – TCO) на даден актив. Едва 20% от тази цена за притежание всъщност е самата покупка на актива, а 80% са за поддръжка през жизнения му цикъл. Затова е важно възможно най-цялостно да се адресират различните процеси, свързани с управлението на актива. Именно този подход донася първите икономически ползи от въвеждането на продукта. Организациите, въвели ARCHIBUS, наблюдават намаление на тези оперативни разходи между 5% и 20%.

Ресурси