Кариера в ЕСРИ

България

ГИС консултант 

Ref. №: GC 2021

ЕСРИ България, водещата ИТ компания в сферата на Географските информационни системи в България и официален дистрибутор на софтуер №1 в тази област, търси да назначи ГИС Консултант.

Основни задължения

- Консултира организации във връзка с използване на Esri ГИС решения и геопространствени продукти и технологии
- Консултира клиенти на компанията при разработка и изпълнение на разнообразни ГИС проекти
- Извършва анализ и дефиниране на ГИС решения, които да подобрят работните процеси  при клиентите
- Подпомага клиентите за извличане на максималните за тях ползи от ГИС продуктите, решенията и услугите на компанията
- Участва в маркетинг дейността на компанията в разнообразни сектори
- Изготвя и изнася демонстрации и презентации за възможностите на Esri ГИС платформата, решенията и продуктите
- Изготвя проектна документация
- Други

Изисквания

- Висше образование в сферата на ГИС, геодезия, природни науки или ИТ
- Допълнителна квалификация в сферата на ГИС (преминати обучения и получени сертификати)
- Отлично познаване на Esri ГИС платформата
- Минимум 5 години опит в използване на ГИС технологии
- Опит като ГИС консултант е предимство
- Опит в разработване на ГИС проекти и ГИС-базирани информационни системи е предимство
- Умения за анализ на нуждите и дефиниране на решенията
- Висока степен на лоялност
- Организирането и умения за работа в екип
- Енергична и приветлива натура
- Много добър английски език
- Други

Предлагаме

ЕСРИ България е място, където може да приложите на практика своето иновативно мислене и технически умения,  като работите заедно с други талантливи и мотивирани специалисти. Тук ще станете част от най-предизвикателните и значими ГИС проекти в България. В допълнение ние Ви предлагаме:

- Отлична среда на работа
- Допълнително здравно осигуряване
- Възможност за кариерно развитие
- Работа в млад, професионален и приятен екип

Месторабота

София

Кандидатстване

Ако сте мотивирани да заемете обявената позиция, моля, попълнете Формата за кандидатстване, като посочите Референтен №: GC 2021 и прикачите автобиография и мотивационно писмо.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.

Във връзка с политиката на Есри България ООД за защита на личните данни, ние се ангажираме да обработваме поверително личните данни, които Вие ни изпращате във връзка с кандидатстването за тази обява. За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация и в случай че сте подходящ за позицията ще се свържем с вас на посочените от Ваша страна контакти. Когато преценим, че сте неподходящ, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 седмица. Ако преценим, че сте подходящ за нашата организация, но в момента няма отворена позиция за Вас, ще запазим Вашите лични данни на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нас, за срока, за който сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 6 /шест/ месеца.

Моля, не ни предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.