Кариера в ЕСРИ

България

Работата в ЕСРИ България означава да сте част от голямото семейството на ESRI Inc. – световния лидер в сферата на Геопространствените технологии. Означава да работите по едни от най-значимите ГИС проекти в България от национален мащаб.

В екип с най-добрите

Постъпвайки на работа в ЕСРИ България, Вие ставате част от мотивиран и талантлив екип от професионалисти, обединен от общата задача да предоставя най-съвременни високотехнологични продукти, решения и услуги, като удовлетворява и надминава очакванията на клиентите. Екипът на ЕСРИ България се гради на базата на взаимно уважение и постоянна обмяна на знания, опит, ресурси и възможности.

Професионално развитие

Клиентите разчитат на ЕСРИ България заради опита, експертизата и познанията. Опит, който се постига с непрекъснато усъвършенстване. Ето защо, компанията работи активно и инвестира във Вашето професионално развитие.

Фактът, че сте част от ЕСРИ, ще Ви позволи да сте винаги в крак с най-новите тенденции и последните високотехнологични постижения на Географските информационни системи – една от трите най-динамично развиващи се технологии в света.