Кариера в ЕСРИ

България

Пролетна стажантска програма 2024
Стартирай ГИС кариера с перспектива

 

Ref. №: Intern2024

Географските информационни системи са една от 3-те най-динамично развиващи се и перспективни технологии в света. Намират приложение във всяка една област.

Есри ГИС софтуерът позволява на държавните институции, частния бизнес, НПО сектора и академията да работят по-ефективно. С ГИС те оптимизират процесите си, възползват се от световните иновации, за да намаляват своите разходи и предоставят по-качествени и модерни услуги.

С тази стажантска програма предоставяме възможност за работа с най-новите световно утвърдени ГИС технологии в професионална бизнес среда и богати възможности за кариерно развитие.

Esri Bulgaria Internship

Нашата страст да подобряваме качеството на живот и устойчивото развитие на обществото, в което живеем, чрез силата на Географските информационни системи, е в основата на всичко, което правим.

Екипната атмосфера е важна за нас. Средата в компанията е неформална и приятелска, но очакваме от Вас да дадете всичко от себе си и да покажете, че Вашата работа има значение. Ще работите с широк кръг от най-нови технологии и ние активно насърчаваме иновативното им прилагане от Ваша страна.

Ще получите достъп до обучение, което позволява да развиете умения и да повишите знанията си за ГИС и Есри платформата. Същевременно, водени от ментор, ще учите „в движение“, като работите по текущи проекти на компанията и реално допринасяте за общия ни успех.

За пролетната си програма ще наемем стажанти за следните позиции:

- Софтуерна разработка

Разработката на комплексни Географски информационни системи в нашия екип стъпва върху най-новите световни Есри ГИС API-та/SDK-та в комбинация със световно утвърдени технологии, развойни среди, протоколи и бази данни.

Ще участвате в разработка на уеб, настолни и/или мобилни ГИС приложения, които се използват от нашите клиенти в разнообразни сфери – от устройство на територията и околна среда, до здравеопазване, инфраструктура, сигурност и транспорт.

За целта, трябва да притежавате базови умения в сферата на софтуерната разработка и аналитично мислене с фокус върху намиране на решения. Следва да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина принципите на софтуерната разработка и инструментите, които Есри платформата предоставя.

- ГИС и бази данни

Като част от нашия екип, ще използвате богатите инструменти на ArcGIS софтуера, за да създавате, обработвате и анализирате географски бази данни. Ще обработвате и трансформирате данни, включително между различни структури и проекции. Ще работите с изображения, 2D, 3D и времеви данни. Прилагайки възможностите на ModelBuilder и Python в среда на ArcGIS, ще изготвяте модели за автоматизирани обработки.

Ролята включва и работа с аналитичните функции в ArcGIS за изготвяне на пространствени, мрежови и статистически анализи. Ще извършвате картографско оформление на резултатните продукти за ползване в различни среди – уеб, настолно или на мобилни устройства.

За целта, трябва да притежавате базови умения в работата с бази данни и аналитично мислене с фокус върху детайлите. Следва да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина възможностите на Есри платформата за работа с географски бази данни и анализи.

- Маркетинг

Като част от нашия маркетинг екип, Вие ще използвате средствата на дигиталния маркетинг, социалните мрежи и Вашите умения за ефективна комуникация, за да провокирате и мотивирате целевата ни аудитория да се ангажира по-дълбоко с Есри брандa и ценностите, които отстояваме.

Ще създавате съдържание за различните маркетингови канали, представяйки нашите продукти и услуги по вълнуващ и полезен за аудиторията начин. Ще работите по разнообразни маркетинг кампании и ще създавате ефективни лендинг страници и уеб съдържание. Използвайки огромното богатство от Есри ресурси, ще адаптирате световни продуктови и секторни маркетинг кампании за нуждите на българския пазар.

За целта, трябва да имате базови знания и умения в сферата на дигиталния маркетинг и социалните мрежи. Следва да умеете да създавате качествено, визуално грабващо и ангажиращо съдържание. Познания в областта на Географските информационни системи биха били предимство, но дори и да нямате такива, е достатъчно да покажете желание да научите в дълбочина разнообразните Есри продукти и решения и техните богати възможности за прилагане.

Параметри на програмата:
Стажът е с продължителност от 3 месеца, със седмична ангажираност от 24 работни часа в дистанционна или хибридна форма. Като стажант в Есри България ще получавате месечно възнаграждение, както и:

- Обучение и подкрепа;
- Работа с ментор с богат професионален опит;
- Работа по реални проекти;
- Незаменим практически опит и видими резултати от вашите усилия;
- Приятелска атмосфера и автентична фирмена култура;
- Възможност за работа след стажа.

Период на провеждане: 01.03.2024 г. – 31.05.2024 г.

Срок за кандидатстване за направления “Софтуерна разработка” и “ГИС и бази данни”: 07.01.2024 г.

Срок за кандидатстване за направлениe “Маркетинг”: 21.01.2024 г.

Процес на подбор:
- Мотивационно писмо
- Онлайн интервю
- Тест в дистанционна форма, базиран на предварително предоставени материали за четене.

Кандидатстване:
За да кандидатствате, моля, изпратете Ваша автобиография и мотивационно писмо на jobs@esribulgaria.com, като посочите Ref. № Intern2024 и за коя позиция кандидатствате.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.

Във връзка с политиката на Есри България ООД за защита на личните данни, ние се ангажираме да обработваме поверително личните данни, които Вие ни изпращате във връзка с кандидатстването за тази обява. За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация и в случай че сте подходящ за позицията, ще се свържем с вас на посочените от Ваша страна контакти. Когато преценим, че сте неподходящ, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 седмица. Ако преценим, че сте подходящ за нашата организация, но в момента няма отворена позиция за Вас, ще запазим Вашите лични данни на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нас, за срока, за който сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 6 /шест/ месеца.

Моля, не ни предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.