Кариера в ЕСРИ

България

QA Специалист


Ref. №:
 QA 2021

ЕСРИ България, ИТ компания, лидер в сферата на Географските информационни системи, търси да назначи QA Специалист.


Основни задължения

- Осигуряване на качеството на всички етапи от разработката на ГИС
- Изготвяне и/или проверка за съответствие на проектна документация
- Анализ на изисквания и спецификации
- Определяне на стратегия за тестване
- Създаване на тестови планове за комплексни приложения
- Документиране на потребителски тестови сценарии
- Подготовка на тестова среда
- Дизайн и изпълнение на тестови случаи
- Функционално тестване
- Интегрирано тестване
- Регресивно тестване
- Тестване за системно интегриране
- Тестване на зареждане на данните
- Тестване на производителността
- Потребителско тестване
- Използване на средства за автоматизирано тестване
- Създаване и изпълняване на тест-скриптове
- Провеждане на съвместни приемателни тестове с клиенти
- Документиране на резултати
- Проследяване и управление на дефекти
- Идентифициране, събиране и анализ на метрики
- Активно участие в оптимизиране на тестовите процеси и методи
- Бързо и качествено изучаване на нови продукти и технологии


Изисквания

- Висше образование в областта на компютърните науки, компютърно инженерство, информационни технологии, информационни системи или аналогично
- Писмен и говорим английски език
- 2 или повече години професионален опит в областта на тестване на информационни системи
- Опит в създаване на тестова документация – тестови стратегии, планове, сценарии, тестови случаи
- Опит в документиране на резултати от тестове
- Опит с автоматизирани системи за проследяване и управление на дефекти
- Отлично познаване на тестови методологии
- Познаване на целия жизнен цикъл на разработка на информационни системи
- Умения за работа както в екип, така и индивидуално
- Висока степен на отговорност, организираност и инициативност


Предимства

- Опит с MS SQL Server, ORACLE или PostgreSQL
- Познания и опит в сферата на Географските информационни системи


Предлагаме

- Отлична среда на работа
- Допълнително здравно осигуряване
- Възможности за кариерно развитие
- Работа в млад, професионален и приятен екип


Месторабота

София


Кандидатстване

За да кандидатствате за позицията, моля, попълнете Формата за кандидатстване, като посочите Референтен №: QA 2021 и прикачите автобиография и мотивационно писмо.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално.

Във връзка с политиката на Есри България за защита на личните данни, ние се ангажираме да обработваме поверително личните данни, които Вие ни изпращате във връзка с кандидатстването за тази обява. За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация и в случай че сте подходящ за позицията ще се свържем с вас на посочените от Ваша страна контакти. Когато преценим, че сте неподходящ, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 седмица. Ако преценим, че сте подходящ за нашата организация, но в момента няма отворена позиция за Вас, ще запазим Вашите лични данни на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нас, за срока, за който сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 6 /шест/ месеца.

Моля, не ни предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.