Използвайте ГИС като услуга

ArcGIS for Server позволява създаването на сигурни и надеждни ГИС услуги за всяко уеб, мобилно и десктоп приложение във Вашата организация.

Отговорете на потребностите от ГИС

Създавайте корпоративни ГИС приложения посредством скалируемата ГИС сървърна платформа на Esri.

Управлявайте централизирано

Улеснете достъпа и използването на ГИС данни, услуги и карти, използвайки ArcGIS for Server, който позволява тяхното централизирано управление и предоставяне.

Мощни ГИС приложения от ново поколение

Достъпвайте и използвайте мощни корпоративни ГИС приложения, създадени благодарение на богатия набор от инструменти и възможности на ArcGIS for Server.