ENVI

ENVI е водещо софтуерно решение за обработка на изображения, което предоставя мощни и лесни за използване инструменти за разглеждане, изследване, подготовка, анализ и споделяне на информация, извлечена от изображения.

Разработен от специалисти в областта на обработката на изображения и визуализиране на данни, ENVI е базиран на отворена платформа, която позволява създаване на собствени алгоритми за обработка на данните от потребителите, лесно добавяне на нови модули и персонализиране на приложенията.

ENVI поддържа изображения, получени от различни сателити и сензори, в това число панхроматични, мултиспектрални, хиперспектрални, радарни, термални и др. Продуктът поддържа над 70 формата за данни и включва HDF, GeoTIFF и JITC сертифицирана NITF поддръжка. Той осигурява бърз и лесен достъп до изображения от OGC и JPIP съвместими сървъри или посредством Интернет.

ENVI предоставя възможност за:

•    Орторектифициране на изображения
•    Регистриране на изображения
•    Калибриране на изображения
•    Извършване на атмосферни корекции
•    Създаване на векторни припокривания
•    Идентифициране на области на интерес
•    Създаване на цифров модел на релефа
•    Засилване яркостта на изображенията, създаване на маски и мозайки
•    Променяне размера на изображенията, ротиране или конвертиране в друг формат
•    Изследване изображенията
•    Много други

Ресурси