Индустрии

Автомобилен

Софтуерните решения на ЕСРИ поддържат повече от 511 транспортни системи в Европа и САЩ, като ЕСРИ ГИС технологията е интегрирана в едни от най-модерните интелигентни транспортни системи в света. Софтуерът подпомага процесите на планиране и проектиране, като позволява анализ на голям обем от пространствена информация, свързана не само с транспортната инфраструктура и нейните елементи, но и с кадастъра, градската мобилност, устройството на територията и т.н. Информация, която водещи инженери и проектанти по цял свят интегрират, обработват и визуализират в ЕСРИ ГИС среда. С ГИС те  получават така необходимия интегриран поглед върху общата картина, като същевременно имат възможност да  проиграват, симулират и анализират различни сценарии.

ЕСРИ ГИС технологията позволява ефективно управление на активите от транспортната инфраструктура. ГИС намалява времето за ремонтни дейности, като  подобрява подготовката, планирането, информационната обезпеченост на техническите екипи и координацията с външни изпълнители. Нещо повече, в ГИС среда могат се анализират пътно-транспортните произшествия в контекста на трафик и задръствания, пътна настилка, знаци, ремонти, метеорологични условия и т.н. Така направените пространствени анализи разкриват взаимовръзки и тенденции, които в табличен вид биха останали скрити.  Това е и причината, поради която все по-често ЕСРИ ГИС технологията се използва за осигуряване на сигурност и безопасност.

�зображение
ГИС-базираната система LandNet интегрира данни от различни източници, сензори и системи като по този начин позволява на пътната агенция в Сингапур да следи и анализира трафика и пътните условия в реално време.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти