Индустрии

Банки и финансови услуги

Банковото дело до голяма степен зависи от създаването на конкурентни предимства. Пазарният дял и имиджа на компанията сами по себе си не са достатъчни за привличането и задържането на клиенти. Ето защо, за да бъдат по-ефективни много банки, лизингови, застрахователни и други финансови организации залагат на Esri ГИС технологията като ключов инструмент, посредством който проучват и анализират своите данни, взимат информирани решения и по този начин са с една крачка пред останалите.

ГИС платформата на Esri предоставя на Вашата финансова организация богати възможности за:

•    Анализ и оценка на риска, взаимоотношенията с клиенти и икономическите условия
•    Осъществяване на демографски клъстерни анализи
•    Подобряване обслужването на клиенти като например предоставяне на интерактивни геореферирани онлайн услуги
•    Подобряване на оперативната дейност
•    Оптимизиране разпределянето на ресурси
•    Ефективно управление на активи, в това число оптимално позициониране на нови клонове/обекти на финансовата организация
•    Други

�зображение
ГИС анализ на банкова клонова мрежа и териториално й покритие с цел подобряване обслужването на клиенти и оптимално позициониране на нови обекти.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти