Индустрии

Бедствия и аварии

Успешната работа на силите на реда, в условия на криза, до голяма степен зависи от бързия достъп и възможностите за анализ на разнообразна по своя характер информация. Представена под формата на таблици и файлове, много малка част от нея обаче, се превръща в значима, полезна информация. И тук на помощ идват Географските информационни системи на ЕСРИ. Те предоставят възможност за интегриране и визуално представяне на тези данни в единна обща оперативна картина и подпомагат управлението при извънредни ситуации във всички етапи:  от оценка и превенция на риска, през откриване и предупреждаване, до смекчаване, реакция и последващо възстановяване.

ЕСРИ ГИС технологията подпомага всички аспекти от управлението при бедствия и аварии, в това число дейностите по:

•    Управление на силите за реакция и техните ресурси
•    Управление на критичната инфраструктура
•    Управление на операциите
•    Управление на мобилните екипи
•    Мониторинг, анализ и оценка на критични фактори
•    Оповестяване
•    Връзка с телефон 112
•    Проследяване на мобилни обекти
•    Достъп до метеорологичната обстановка
•    Публикуване на информация в уеб за нуждите на други организации или осведомяване на населението

�зображение
За справяне с последствията от опустошителното земетресение и последвалото цунами в Япония, отговорните за това институции, използват Esri ГИС технологията. Разработени са множество ГИС приложения, които допринасят за провеждането на по-ефективни спасителни акции, приоритизране на медицинските нужди, идентифициране на силно засегнатите региони, разпределяне на хранителни и питейни ресурси и т.н.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти