Индустрии

Биоразнообразие

Географските информационни системи на ЕСРИ са незаменим инструмент за опазване на околната среда, устойчиво управление на биологичните ресурси и съхраняване на биоразнообразието. Използвани от хиляди организации по цял свят, те предоставят мощни инструменти за визуализация, анализ на взаимовръзки и тенденции и моделиране. Кое обаче ги прави най-верният сътрудник на биолозите, отговорът дава най-старата природозащитна неправителствена организация в България:

“Повечето от биолозите сме “скарани” с новите технологии. На нас ни дай да обикаляме баирите и да издирваме последните убежища на застрашените видове. Най-неочаквано за нас, именно, в ЕСРИ ГИС технологиите открихме верен съюзник. С тяхна помощ визуализираме събраните на терен данни, научаваме неизвестни досега неща за териториите им на обитаване, правим анализи, свързани с биологията на видовете, разработваме екологични модели на подходящите за видовете местообитания и модели на потенциалното им разпространение, определяме кои са най-чувствителните зони страдащи от “усвояването” на дивата природа. Всичко това, с една единствена цел – опазването на българската природа!”

Симеон Марин
Зелени Балкани

�зображение
Една от най-големите природозащитни организации в света – WWF, използва Esri ГИС технологията като основен ИТ инструментариум в своята дейност по опазване и възстановяване на световното биоразнообразие.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти