През последните години значително се повишиха изискванията към морските администрации и пристанищата по отношение на безопасност, ефективност на извършваните операции и опазване на околната среда. За да отговорят на тези нарастващи изисквания най-големите и натоварени пристанища по света използват именно ЕСРИ ГИС технологията – световен ГИС стандарт в тази сфера.

ГИС решенията на ЕСРИ позволяват създаване, събиране, обработка, анализ и визуализация на разнообразна по своя характер информация за пристанищната инфраструктура, плавателните съдове, акваторията и т.н. Те позволяват двупосочен обмен на данни със съществуващите вътрешни и външни информационни системи, което допринася за по-доброто информационно осигуряване. ЕСРИ ГИС решенията оптимизират разходите по поддръжка на съоръженията и създадат предпоставки за изпълнение на международните стандарти и нормативни изисквания

�зображение
Едно от най-натоварените пристанища в света – пристанището в Синес, Португалия, използва Esri ГИС за планиране и управление на своята дейност. Изградената ГИС система се явява интегрираща платформа на всички системи на пристанището, в това число AIS, JUP, PPR, SAP, SSP, CUP, DW и ALOHA.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти