Индустрии

Водни ресурси

ЕСРИ ГИС технологията предоставя мощни средства за управление на водните ресурси. Използвайки ArcGIS платформата, експертите в тази сфера имат възможност да създават динамични,  интерактивни карти на водните системи и цялата свързана с тях информация.  Софтуерът  позволява  събиране, интегриране, обработка и визуализиране на данни от различни източници в единна ГИС среда; осъществяване на  мощни анализи, в това число оценка качеството на водата; 3D моделиране на водните обекти и проиграване на сценарии с цел взимане на информирани решения.

Нещо повече, ЕСРИ ГИС платформата подобрява способността на държавните структури да прилагат изискванията на Европейската рамкова директива за водите, обслужвайки и подпомагайки процесите по хармонизиране на данните.

�зображение
ГИС системата за управление и мониторинг на разрешителни при управление на водите в България поддържа данни за водните тела и обекти у нас, в това число за санитарно-охранителните зони, защитените територии, мониторинговите пунктове, каналите, язовирите и много други.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти