Интегрираният подход за управление на горите е необходима предпоставка за пълноценното използване на наличните ресурси и опазване на горския фонд. За реализирането на такъв подход хиляди лесовъди и лесничеи по цял свят от години използват ЕСРИ ГИС технологията. И това не е случайно.

ArcGIS софтуерът предоставя мощни средства за събиране, визуализиране, обработка и анализ на данни, с което допринася за осъществяването на ефективно планиране и управление на горски насаждения, проектиране на пътища за достъп до горите, управление при пожари и извънредни ситуации.

�зображение
Най-голямата компания в Ирландия за управление на горски ресурси създава Геопортал на база Esri ГИС технологията, в който всеки един жител на страната може да разгледа плановете за управление на горския фонд, в това число тези за дърводобив и опазване местообитанията на защитените видове.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти