Индустрии

Електронно управление (GOV 2.0)

През последното десетилетие Географските информационни системи се превърнаха в ключова технология за електронно управление. И това е факт!
Все повече правителства по цял свят използват ЕСРИ ГИС, не само като ИТ технология, с която повишават ефективността на своята работа, но и като цялостна платформа за електронно управление. Мощните инструменти в комбинация с лесните за разбиране карти и богатите възможности за пространствени анализи, подпомагат множество институции в постигането на по-устойчиво и прозрачно управление, по-ефективно сътрудничество и по-качествено и бързо обслужване на гражданите.
В облака, ведомствено или локално, ЕСРИ ГИС платформата предоставя богати възможности за интегриране, споделяне, визуализиране, анализ и управление на разнородни данни от различни източници. Представени под формата на интерактивни карти, тези данни се превръщат в разбираема и полезна информация за съответната институция, гражданите и трети страни.

ЕСРИ ГИС за е-управление

Доказала се като цялостна ИТ платформа за е-управление, ЕСРИ ГИС технологията е внедрена успешно в множество институции на национално, регионално и местно ниво в САЩ, Великобритания, Италия, Германия, Норвегия, много други страни-членки на ЕС, както и в структури на Европейската Комисия. Причината – ЕСРИ ГИС платформата допринася за постигането на ефективно и устойчиво управление като:

•    Повишава ефективността на работните процеси
•    Оптимизира оперативните дейности
•    Автоматизира бек-офиса
•    Подобрява комуникацията
•    Позволява предоставяне на е-услуги на гражданите и бизнеса, като по този начин намалява разходите и оптимизира дейностите по обслужване на гражданите
•    Позволява взимането на информирани управленски решения
•    Осигурява публикуване на авторитетни данни в уеб

�зображение
Програмата Recovery.gov на Американското правителство реализира на практика концепцията за ефективно е-управление. Разработените от Esri Геопортал и мобилно приложение предоставят на потребителите възможност да следят и докладват по какъв начин отпуснатите от правителството средства се усвояват, както и да се информират относно възможностите за кандидатстване по различните схеми за финансиране.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти