Индустрии

Застраховане

Пространственото местоположение е от ключово значение за дейността на всяка застрахователна компания, тъй като локацията и риска са взаимосвързани. За ефективно разработване и предоставяне на застрахователни услуги, ЕСРИ ГИС платформата предоставя  мощни инструменти за събиране, управление, анализ и визуализиране на необходимите за тази цел информация и данни. Представени в ГИС среда те разкриват закономерности и тенденции, които в табличен вид биха останали  скрити. Това е ключово за дейността на застрахователните компании тъй като подпомага процесите по:

•    Анализ и оценка на рискови профили
•    Планиране на бизнес стратегии
•    Повишаване не оперативната осведоменост и контрол чрез осигуряване на по-голяма прозрачност
•    Създаване на Геопортали, привличащи клиенти и задоволяващи максимално техните потребности
•    Други

ЕСРИ ГИС подпомага редица аспекти от дейността на застрахователните организации, в това число:

•    Продажби и маркетинг
•    Записване при първично предлагане
•    Обработка на искове
•    Презастраховане
•    Корпоративно управление
•    Други

�зображение
ГИС осигурява мощни инструменти за геопространствен анализ на застрахователните искове и предоставяните застрахователни услуги след горските пожари в Тексас.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти