Индустрии

Земеделие

Процесите на  взимане на решения в областта  на земеделието имат комплексен характер, изискващ  систематизиране, обработване и анализ на голям обем от пространствена информация, получавана от различни източници. Именно тази особеност на селскостопанския  бизнес естествено определя необходимостта от използване на  ГИС технологии.

ЕСРИ ГИС софтуерът предоставя  богати възможности за събиране, обработка, интеграция, анализ и визуализация на данни, свързани със селското стопанство.  Мощните средства на ЕСРИ ГИС технологията предоставят възможност за:

•    Интегрирано управление на информация за земите, собствениците и конкретните продуктивни характеристики на земята
•    Интегриране и непрекъснато актуализиране на наличната информация за продуктивните качества на земите с цел опазване и подобряване на техните характеристиките
•    Интегриране и преследване на собствеността в различни времеви периоди, сроковете на отдаване или приключване на аренди, както и тяхното прехвърляне
•    Планиране и анализ на селскостопанските култури в зависимост от почвените и релефните характеристики на различните селскостопански земи
•    Анализ на селскостопанската продукция  по различни фактори, влияещи на качеството и добивите на селскостопанските култури
•    Разпределение на продукцията, логистика и търгуване с нея
•    Анализ, моделиране и разработване на рискови профили
•    Други

�зображение
Картата за изчисление на добива се използва за планиране на посева и прибирането на реколтата.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти