Индустрии

Кадастър

Кадастралната информация най-лесно, ефективно и успешно може да бъде поддържана и управлявана в ГИС среда. Мощните инструменти на ЕСРИ ГИС технологията позволяват въвеждане, актуализиране и поддържане на цифровите кадастрални карти (КК) и кадастралните регистри (КР), извеждане на справки от тях и широки възможности за споделяне на кадастралната информация с други ведомства и институции, гражданите и трети страни, в това число и за предоставяне на електронни административни услуги.

През последните години се наблюдават тенденции, кадастралните и устройствените планове да се представят не само в 2D, но и в 3D. В тази връзка, ЕСРИ  предоставя специализирани решения за 3D визуализиране, моделиране и анализ – ArcGIS 3D Analyst и Esri City Engine.

�зображение
Благодарение на Esri ГИС платформата най-голямата държава в света – Русия, преминава от бюрократично управление на територията до ефективно е-управление. Специално изграден Геопортал предоставя е-услуги, свързани с кадастъра и устройството на територията.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти