Индустрии

Мини и Геология

За откриването, извличането и обработката на ресурси от земната кора се изисква използването на пространствени технологии. Това е и причината, поради която ЕСРИ ГИС софтуерът се е превърнал в ключов ИТ инструмент за управление на много от процесите в минното дело. ArcGIS платформата подпомага всекидневната дейност на експертите в тази сфера, предоставяйки възможност за визуализиране, обработка, анализ и управление на големи масиви от данни, събрани от различни източници, в това число и “на терен”. По този начин ЕСРИ софтуерът подпомага процесите по:

•    Проучване на ресурсите
•    Планиране, управление и анализ на находищата
•    Управление на териториите и земите
•    Моделиране изграждането на мини
•    Фасилити мениджмънт
•    Оценка на риск
•    Управление на критичната инфраструктура
•    Управление на работните екипи
•    Мониторинг и управление на процесите по опазване на околната среда
•    Други

�зображение
ГИС позволява на учените да създават геоложки сечения и карти на подземните слоеве в 3D.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти