Индустрии

Обществено здраве

ЕСРИ ГИС технологията се използва от хиляди организации по цял свят в сферата на здравеопазването. Предоставяйки мощни средства за събиране, съхраняване, интегриране, обработка, визуализиране и анализ  на здравна информация, Географските информационни системи на ЕСРИ подпомагат взимането на информирани управленски решения и подобряват качеството на предоставяните здравни услуги.

ЕСРИ ГИС платформата е приета за стандарт в Международната здравна организация и се използва успешно от:

•    Повече от 119 национални здравни министерства по света
•    85% от здравните министерства в страните-членки на Европейския съюз
•    100% от всички здравни департаменти на САЩ
•    Други организации – Червен кръст, ООН и т.н.

ЕСРИ ГИС софтуерът предоставя богати възможности за:

•    Проследяване разпространението на заболявания, в това число на инфекциозни такива
•    Определяне на най-подходящото разположение за нови болници и клиники на база търсене на определен вид медицински услуги и въз основа демографския фактор
•    Проследяване на замърсяванията на околната среда с цел предпазване живеещите наблизо
•    Определяне степента на достъпност на пациенти до медицински услуги
•    Изследване на зависимости и тенденции при различни видове заболявания
•    Проследяване на имунизации и профилактични прегледи по райони
•    Автоматично изготвяне на географски карти за различни епидемиологични заболявания
•    Много други

�зображение
Изградената на база Esri ГИС технология, национална здравна карта на България, позволява извършването на сложни геопространствени анализи на здравното обслужване у нас, в това число достъпността на всеки един жител до здравеопазване.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти