Индустрии

Отпадъци

Дейностите по управление на отпадъците често се оказват сериозно предизвикателство. Освен спазването на хигиенни и екологични нормативи и стриктния контрол върху изпълнението, нараства необходимостта от оптимизиране на транспортни маршрути, по-ефективна организация на графика за извозване на отпадъци и намаляване на разходите по тяхното управление. Всичко това довежда до нуждата от комплексно решение. И именно такова решение предоставя ЕСРИ.

ЕСРИ ГИС технологията позволява реализиране на ефективно, интелигентно управление на отпадъците, позволявайки събиране и интегриране на данни от различни източници, извършване на множество видове пространствени анализи, проиграване на сценарии с цел взимане на обосновани информирани решения.

ЕСРИ ГИС платформата подпомага управлението на отпадъци във всички етапи от процеса, в това число:

•    Разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
•    Осъществяване на стратегическо планиране
•    Управление на депата за отпадъци
•    Експлоатация, управление и техническа поддръжка на съоръженията и машините
•    Мониторинг на околната среда
•    Други

�зображение
Графство Съфолк, Англия, оптимизира маршрутите и организира графиците по извозване на отпадъците посредством ГИС, като по този начин спестява £ 180 000.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти