Индустрии

Полиция и обществен ред

Независимо дали става въпрос за патрул на смяна, криминален изследовател, анализиращ закономерности и взаимовръзки или ръководен кадър, ГИС се явява ключова технология за всички аспекти от дейността на полицията.

Причината – правоприлагащите органи се изправят пред сложни задачи и предизвикателства, които по своята същност са геопространствени. Всеки полицай, например, е наясно, че престъпниците извършват престъпления в познати за тях райони, най-често в близост до техните домове. Посредством мощните инструменти на ЕСРИ на базата на пространствени анализи, могат по-бързо и лесно да се разкриват и арестуват престъпници, да се разрешават сложни полицейски случаи, да се анализира гъстотата на криминалните престъпления и да се предприемат действия за тяхното предотвратяване на база оценка на горещи точки.

Нещо повече, ЕСРИ ГИС технологията позволява:

•    Визуализиране местоположението на обектите, включително и в 3D
•    Управление на информация в реално време
•    Идентифициране на тенденции и взаимовръзки
•    Извършване на анализи за гъстота на горещи точки
•    Моделиране и прогнозиране
•    Оценяване на уязвимост
•    Проиграване на сценарии
•    Идентифициране и управление на наличните ресурси, в това число управление на мобилни екипи
•    Осъществяване на взаимодействие между структурите на държавно и местно управление и компаниите, управляващи критичната инфраструктура
•    Много други

�зображение
Системата за криминални анализи и изследвания подпомага длъжностните лица в МВР като им позволява да създават, анализират и постоянно да актуализират интегриран геопространствен модел на престъпленията у нас.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти