Индустрии

Телекомуникации

За да е конкурентна на пазара, всяка една компания в телекомуникационния сегмент следва да управлява ефективно своята телекомуникационна мрежа и да предоставя най-съвременни услуги. За целта телекомуникационните компании събират, обработват и управляват голямо количество от данни за активите и клиентите, планират бъдещото развитие на мрежите, извършват сложни справки и анализи.

За да са ефективни, те имат нужда от обща оперативна картина – на терена, пред персоналния компютър или в заседателната зала. Компаниите интегрират множеството CAD чертежи, електронни таблици, диаграми, хартиени карти с цел документиране на телекомуникационната инфраструктура и прилагат нов, съвременен подход.

Използвайки ЕСРИ ГИС-базирани решения, компаниите картографират, планират, проектират и управляват телекомуникационната инженерна инфраструктура с възможно най-бърз достъп до необходимата информация.

ЕСРИ ГИС решенията се използват от множество телекомуникационни компании по цял свят за:

•    Паспортизиране на цялата телекомуникационна инфраструктура
•    Извършване на сложни справки и анализи в реално време, в това число проследяване на оптични трасета, извършване на пространствени и маршрутни анализи, локализиране на обекти от мрежата въз основа на пространствени признаци и т.н.
•    Оптимизиране и подобряване процеса на планиране на телекомуникационни мрежи
•    Оптимизация на работните процеси на терен
•    Много други

�зображение
Една от водещите колумбийски телекомуникационни компании използва Esri ГИС, за да управлява ефективно своята мрежа. На картата е направен анализ на процента на използване на всяка една сервизна кутия по райони и мрежови центрове.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти