Индустрии

Териториално планиране

За осъществяването на интелигентно териториално планиране и проектиране е необходим интегриран поглед върху общата картина, анализ на голям обем от пространствена информация, свързана с парцели, зониране, земеползване, адреси, транспортни системи, сграден фонд и т.н. Информация, която най-ефективно и лесно може да бъде интегрирана, визуализирана, анализирана и управлявана посредством ГИС. ЕСРИ предоставя в ръцете на урбанисти и архитекти мощни ГИС решения за реализиране на практика концепцията за умния град –концепция, която оставя в миналото планирането и проектирането „на парче“.

ЕСРИ ГИС софтуерната платформа осигурява:

•    Интегрирана база данни – събиране и интегриране на големи масиви от данни в различен формат от множество източници

•    Качество на данните – качествен контрол на данните посредством автоматизирани правила и процедури

•    Мощни аналитични възможности – множество видове пространствени и мрежови анализи, вкл. 3D, транспортна достъпност, демографски и др.

•    Гъвкава картографска визуализация

•    Моделиране на въздействието – проиграване на различни сценарии с цел взимане на обосновани, информирани решения

•    Актуалност – динамично поддържане на данните и проследяване развитието на плана във времето

•    Ефективност – лесен и бърз обмен на данни между специалистите; онлайн достъп до винаги актуални данни

•    Публичност и прозрачност – възможност за създаване на Геопортали, осигуряващи интерактивна обратна връзка с гражданите, бизнеса и трети страни

�зображение
Пространствената концепция за развитие на град Ерфурт, Германия, е част от изготвения ИПГВР, разработен на база Esri ГИС платформата.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти