Индустрии

Туризъм

През последните години ЕСРИ ГИС технологията намира все по-широко приложение в сферата на туризма. Приложението на ГИС в тази област отива много по-далеч от поддържане на информация за туристическите атракции в уеб регистри и представянето й върху карта. ГИС технологиите на ЕСРИ позволяват популяризирането на туристическите забележителности по един нов, съвременен начин – посредством виртуални разходки и 3D модели, интегрирани в специално създадени за целта Геопортали.

ЕСРИ ГИС технологията предоставя възможност за:

•    Ефективно управление и популяризиране на туристическите обекти (културни, исторически, природни)
•    Публикуване на данни за туристическите атракции в Геопортал, осигуряващ достъп на гражданите,  бизнеса и трети страни до богато съдържание от туристическа информация
•    Визуализиране на атракциите върху динамична карта и извършване на пространствени анализи и справки
•    3D модели и виртуални разходки на туристическите забележителности
•    Въвеждане и редактиране на информацията в електронни досиета/регистър на туристическите атракции

�зображение
Геопортал, изграден на база Esri ГИС технологията, позволява на своите посетители да се „разходят“ виртуално в Асеновата крепост, както и да разгледат 3D модели на всички туристически атракции в община Асеновград.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти