Индустрии

Търговия

В търговския бизнес локацията е ключова. Къде трябва да открия нов магазин или клон на веригата? Къде е конкуренцията? Къде се намират целевите ми клиенти? Къде трябва да предлагам премиум клас стоки, къде стандартни? Информираният отговор на тези въпроси позволява да доставяме необходимите стоки и услуги на точното място, на най-добра цена, така че да отговаряме на пазарното търсене и да максимизираме своите приходи.

Ключът за постигането на това е събиране и анализ на лавиностранстващи масиви от данни. Ето защо водещи търговски компании по цял свят използват ЕСРИ ГИС технологията, с помощта на която обработват и анализират тези данни – отправна точка за разработване на успешни бизнес стратегии. От проучване и сегментиране на пазара, през определяне на таргет групи, локализиране и управление на нови обекти, до създаване на дистрибуторски канали и провеждане на маркетинг кампании. ЕСРИ ГИС технологията през годините се е доказала като необходимият ИТ инструмент за търговия и маркетинг.

�зображение
Esri Business Analyst помага на търговските организации да управляват успешно своя бизнес, благодарение на богатите възможности за геоанализ, които платформата предоставя.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти