Индустрии

Фасилити мениджмънт

Експертите в сферата на фасилити мениджмънта все по-често включват ГИС в ИТ инструментариума, посредством който управляват сгради и съоръжения. Причината за това се крие във факта, че за фасилити мениджмънта от значение е пространственото разположение на обектите. Ето защо ЕСРИ ГИС технологията през последните години заема основно място във ФМ бизнес процесите, тъй като:

• Позволява постигането на интерактивно изобразяване на сгради и съоръжения в реалното пространство
• Подобрява процеса по събиране на информация, нейното ефективно управление и употреба
• Води до по-ефективно планиране и анализ
• Улеснява споделянето на информация с други потребители
• Много други

Фасилити оптимизация

Планирането и адекватното управление на всеки един имот – офис, склад, училище или бизнес парк – са предизвикателство.

Мениджърите трябва да са наясно във всеки един момент:

• Какво е състоянието на обекта?
• Какви разходи са необходими за поддръжка на сградите? Кои помещения имат нужда от ремонт?
• Къде има подходяща земя за нов строеж на добра цена?
• Какви технологични мощности ще бъдат премествани и по кои маршрути е най-добре да бъдат доставени те?
• Как могат CAD чертежите и базите данни с графична информация да бъдат още по-надеждни и интегрирани с друга релевантна информация?

За отговора на всички тези въпроси е необходимо използването на ГИС. ЕСРИ ГИС технологията подобрява събирането, анализа, управлението и разпространението на данни, позволява вземането на по-информирани решения и повишава качеството на извършената работа.

Позициониране на сгради

ГИС остава най-предпочитаният инструмент за позициониране на нова сграда. Технологията осигурява оптимално позициониране на магазин, дистрибуторски център, офис сграда, склад, училище и т.н., като предоставя мощни инструменти за моделиране и извършване на сложни пространствени анализи.

Интеграция с бизнес системи

ЕСРИ ГИС технологията позволява интеграция с най-използваните бизнес системи, като същевременно осигурява обмен на данни в повече от 70 формата. Всичко това превръща ЕСРИ ГИС в предпочитана технология в сферата на фаисилити мениджмънта, тъй като дава възможност за:

• Интеграция с фасилити мениджмънт софтуер, включително ARCHIBUS, TRIRIGA и IBM Maximo,
• Интеграция с ERP системи като SAP и много други
• Интеграция с CAD системи, в това число с AutoCAD
• GIS-CAD-BIM обмен на данни (Разширението ESRI Data Interoperability поддържа повече от 70 формата на данни)
• Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), Web Map Services за споделяне на данни
• Уеб услуги чрез SOAP/REST endpoints

Проектен мениджмънт

ГИС подпомага работните потоци и приложения, включително планирането на пространства с големи размери, управление на строителните работи, ютилити планиране и други.

�зображение
Използването на 3D ГИС позволява на потребителите да „влизат“ в сградите, за да въвеждат, визуализират и анализират необходимата им информация по съответните скици и планове.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти