Индустрии

Централна и местна власт

От органите за държавно и местно управление се изисква да работят със скоростта и ефективността на частния бизнес, като често не се отчита факта, че те са изправени пред комплексни политически и регулаторни проблеми. И тук на помощ идва ЕСРИ ГИС технологията. Тя подпомага държавното управление в усилията му да повиши ефективността на работа, намали разходите и подобри обслужването на гражданите.

ГИС е ефикасният софтуерен инструмент за обясняване и анализиране на събития, предвиждане на резултати, планиране на стратегии. От кадастър и управление на теорията, градоустройство, общинска собственост, през електронни административни услуги, инфраструктура, туризъм, природни ресурси, до управление при извънредни ситуации. ЕСРИ ГИС позволява на държавните органи да извършват дейността си по-ефективно и прозрачно. Ето защо въпросът пред тях отдавна вече не е могат ли да си позволят ГИС, а  могат ли да си позволят да не прилагат тази технология?

ЕСРИ ГИС решенията подпомагат централната и местната власт като предоставят мощни инструменти за:

•    Събиране, интегриране, обработка, анализ и визуализиране на разнообразна информация
•    Автоматизирано взаимодействие и комуникация между различните отдели и ведомства
•    Намаляване дублирането на дейности
•    Интегриран достъп, гъвкавост и прозрачност
•    Взимане на информирани управленски решения
•    Осигуряване на нормативно съответствие

�зображение
Активен.БГ – първата по рода си инициатива в България, която реализира на практика съвременната концепция за ефективно и прозрачно управление в диалог с гражданите.

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти