Новини

Близо 500 участника се включиха в 17-ия Световен ГИС Ден в България

Вицепремиерът Меглена Кунева и програмният директор на ООН за намаляване риска от бедствия Педро Басабе откриха престижния форум.

София, 19 ноември 2015г. – За 17-та поредна година България отбеляза Световния ден на Географските информационни системи. Близо 500 представители на над 120 организации от централната и местната власт, бизнеса, неправителствените организации и академичната общност в страната се включиха в най-големия ГИС форум у нас, който се проведе на 18 ноември.

Престижното събитие беше открито от вицепремиера Меглена Кунева, който подчерта ключовата роля на Географските информационни системи за развитието на различни сектори на икономиката като сигурност, здравеопазване, образование, околна среда, както и възможностите, които тази технология предоставя за стратегическо планиране, вземане на информирани решения, координация и сътрудничество.

В рамките на официалното откриване участие взеха още Педро Басабе, старши програмен директор на службата на ООН за намаляване на риска от бедствия, Красимир Симонски, изпълнителен директор на ИА „ЕСМИС“, проф. д-р Петър Гецов, директор на Института за космически изследвания и технологии към БАН и г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България – водещата компания в сферата на ГИС и официален организатор на Световния ГИС Ден в България.

DSC_6617

По време на семинарната част на ГИС деня за първи път у нас Педро Басабе представи приетата тази година от ООН Рамка за действие Сендай за намаляване на риска от бедствия 2015-2030. Голям интерес предизвика и демонстрираната на живо ГИС система на Агенция „Пътна инфраструктура“ за билбордове, крайпътни обекти и разрешителни, информационната система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление при кризисни ситуации и системата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за публичен достъп до карти и материали от националния Геокартфонд.

По традиция, в рамките на Тържествена церемония бяха връчени и годишните награди за специални постижения в областта на Географските информационни системи. Тази година отличени за изключителни заслуги в областта на Геопространствените технологии у нас са пет организации.

Агенция „Пътна инфраструктура“ беше удостоена с награда за развитие на иновативна Географска информационна система за качествено електронно обслужване. Наградата получи инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на АПИ от Николай Нанков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и заместник-председател на Междуведомствения съвет по пространствени данни.

Проф. д-р Пламен Кенаров, главен секретар на Министерството на здравеопазването прие присъдената на министерството награда за използване на Географски информационни системи за нуждите на Националната здравна карта и антиспин кампанията на Р. България. Наградата връчи Мария Галиндо, търговско аташе на Американското посолство в България.

Отличие получи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения за прилагане на ГИС за управление при кризисни ситуации. Радослава Пачева, директор на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ на МТИТС прие наградата от Константин Зографов, регионален вицепрезидент на AFCEA.

Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР беше удостоена с награда за прилагане на най-съвременни Географски информационни системи за управление на държавната граница. Отличието прие старши комисар Йотко Андреев, заместник-директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ от Георги Кръстев, секретар на съвета по сигурност към Министерски съвет.

Проф. д-р Любен Тотев, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ прие присъдената на университета награда за дългогодишен принос в изграждане на ГИС капацитет в България от г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България.

В рамките на Световния ГИС Ден се проведе и Изложба-конкурс за карти, където отличени бяха Центърът за аерокосмическо наблюдение за най-добро картографско представяне, Националният център за териториално развитие за най-интересен ГИС анализ и Йоана Сандинска от Университета по архитектура, строителство и геодезия за най-добра студентска карта. Тази година наградата на публиката в конкурса за карти отиде при Военно-географската служба.

Световен ГИС Ден 2015 се проведе под патронажа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с официалното партньорство на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Българската академия на науките, Националното сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление, Българския съвет за устойчиво развитие, Съюза на архитектите в България, Съюза на урбанистите в България, Българската асоциация по водите, Градът Медиа Груп, Българската асоциация на софтуерните компании, National Geographic България, AFCEA България, Асоциацията на полицейските началници, УАСГ, МГУ, Лесотехническия университет, Българската картографска асоциация, “Зелени Балкани” и БАГИС.

###