Новини

ГИС е инструмент, който може да допринесе за по-светло бъдеще

Интервю с Виктор Бозев, стажант „ГИС и База данни“ в Есри България.Виктор Бозев е четвърти курс в СУ “Кл. Охридски“, специалност „Геопространствени системи и технологии“. Към ГИС са го привлекли детското любопитство към света и картите, както и задълбоченото изучаване на математика и география в ученическите му години. Днес Виктор има амбиции за успешна кариера, с която да бъде полезен и на обществото.

Viktor_intern

Как се роди интересът ти към географията и ГИС?

Като дете се интересувах много от карти, обичах да разглеждам атласи.  Любопитно ми беше да разучавам различни места на картата – къде се намират държавите, какви са знамената им… И когато започнах да уча география в училище, открих, че това е мое хоби, което искам да превърна в нещо по-сериозно.

Ходех на състезания, олимпиади, бях много ентусиазиран и дори се класирах втори на националната олимпиада по география през 2014-а в Ямбол. Тогава бях в седми клас. Средното си образование изкарах в Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“, профил География с английски език.

Първото ми запознаване с ГИС всъщност стана именно в тази гимназия. Имаше организирани срещи с бивши ученици от НПМГ, от които научихме за това какво са географските информационни системи. Представиха ги като нещо интересно, върху което може да се концентрираме още преди да сме завършили самата гимназия. Това, което видях тогава в ГИС, е, че не са само суха теория, а имат силно практическо приложение, и се заинтересувах.

Откога работиш с ArcGIS и какви са ти впечатленията?

С ArcGIS започнах да работя в Софийския университет. Преподавателите ни показаха базови възможности за работа със софтуера, които после надградихме и използвахме в различни задачи, като част от следването си. Получи се резултат, който надмина очакванията ми. Разбрах, че бих искал да продължа да се занимавам в тази посока и след като завърша университета.

Това, което ми допада, е, че ArcGIS има много богати и интересни функции в отделните приложения. С ArcGIS Field Maps например могат да се събират данни на терен и после лесно и бързо да се обработят и въведат, още докато си на терена.

Заедно с колеги от университета например, работих по проект, свързан с изоставените коли в различни квартали в София. С ArcGIS Field Maps събрахме данни за колите, включително в какво състояние се намираха, дали са ръждясали, дали са им спаднали гумите, дали имат изтекли граждански отговорности… Лекторите оцениха този проект  изключително високо, като наборът от данни, който бяхме събрали, беше впечатляващ.

Освен с ArcGIS Field Maps, в университета съм работил и с ArcGIS Survey123 за събиране на информация чрез анкети и формуляри. Това приложение на Есри е много подходящ и удобен за целта инструмент.

Участвах и в проект за изготвяне на геоложка карта на природен парк Витоша. За целта трябваше да се направи симвология, понеже в геоложко отношение природен парк Витоша е доста разнообразен, и исках да помогна да се изготви самата цветова гама. Използвах именно ArcGIS за оформяне на символогията.

Защо се насочи към стаж в Есри България?

Насочих се към стаж в Есри България, защото тази година ми е последна в университета и исках да разбера каква е реалната работна обстановка в тази сфера. Вложих 100% от своите усилия в кандидатстването, защото знаех, че този стаж ще ми помогне да разширя познанията и уменията си за работа с ГИС технологиите. Важно ми беше също така още на този етап от професионалното си развитие да видя реалния работен процес в ГИС компания, оперираща по мащабни проекти, и да разбера в какво направление искам да се развивам.

Оправдават ли се очакванията ти от стажа?

Изненадата беше, че бях включен в проект още през първите дни в Есри. Хората тук имат доверие в мен и останалите  стажанти, че можем да се включим още от началото в изпълнението на конкретни задачи. И това според мен е плюс, защото не мисля, че трябва да има много голям период на адаптация към работния процес. Самият аз успях да се адаптирам доста бързо, благодарение на моя ментор.

Как работите с ментора, разкажи ми малко за него?

Той е много отзивчив и достъпен. Заедно с него изготвяме уеб ГИС дашборди по проект, изпълняван от компанията. Той приема с голямо разбиране работата ми и взима под внимание моите бележки и евентуални затруднения. Още от началото на стажа ми каза да не се притеснявам да питам, че грешки се случват, просто когато изникнат някакви въпроси или имам чувството, че съм сбъркал някъде, да се обръщам към него на момента, за да дискутираме станалото. Така навреме отработваме проблемите и не закъсняваме със сроковете по проектите.

За мен това общуване е изключително важно. Привилегия е да я имам тази връзка между по-опитния и по-неопитния специалист. Той наистина ми осигури спокойна среда, за да мога да се уча и да работя.

А какво ново научи по време на стажа си дотук?

Изкарах онлайн курсове на Esri, които ми бяха доста полезни. Продължих да разширявам и надграждам своите ГИС знания и умения особено в посока прилагане на ArcGIS Online.

Стажът за мен определено е доста полезен, защото трупам опит и мога да докажа моите умения пред други хора, да покажа на какво съм способен. Да докажа и на себе си, че мога да се развия като добър специалист в ГИС сферата и да надградя уменията си за работа в екип в рамките на този стаж.

Какво е твоето послание към тези, които тепърва се срещат с ГИС?

Може да звучи клиширано, но понякога клишетата са истински – ГИС според мен е бъдещето! ГИС е инструмент, който може да допринесе за по-светло бъдеще. Това са системи, които са достатъчно популярни в сферата на правителствените организации, например, но те могат да бъдат много полезни и за обществото. Чрез тях могат да се анализират и визуализират проблемите на обществото чрез представянето им на интерактивни карти, което според мен е достатъчно голям фактор, за да кажа, че това е бъдещето.

###