Новини

„ГИС е необятна и постоянно развиваща се сфера“

Блиц интервю с Неда Григорова, стажант QA в Есри България

От 2 години Неда изучава QA инженерство в СофтУни. Интересно обаче е, че това не е първото й професионално образование – през 2014 г. тя завършва Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, специалност „Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване“. И до лятото на 2022 г. е офицер в Българската армия. Интересът й към технологиите и желанието да се развива в IT сферата я провокират да направи завой в кариерата.

За себе си споделя още: „Спортувам ежедневно и експериментирам в кухнята, стараейки се да предложа на моето семейство здравословна, питателна и същевременно вкусна храна. Чета художествена литература и литература за личностно развитите, пътувам и при всяка удобна възможност прекарвам време на открито“.

 FB, Instagram, LinkedIn

Избра стаж в Есри България, защото…

Есри е световен лидер в областта на геопространствените технологии и предлага възможности за работа с последните иновации в областта на картографията и анализа на данни. Това ми дава уникален шанс да надграждам своите технически умения и компетенции, както и възможност за професионално развитие. Стажът, в компания като Есри България, спомага да натрупам ценен професионален опит под ръководството на опитни специалисти. Друг аспект, от който се ръководех, е, че Есри е известна със своята ангажираност към устойчивост и обществен принос, което резонира с моите лични ценности и интереси. Стаж в компания, която цени иновациите и приноса към обществото, е вдъхновяващ и обогатяващ.

Как би описала стажа с до 5 думи?

Обучаващ, мотивиращ, практически насочен, перспективен, интересен.

Кои са 3-те неща, които най-много ти харесват в стажа?

Трите неща, които най-много ми харесват са работата с водещи технологии. Възможността да се запозная със софтуер на световно ниво за геопространствен анализ и картография ще ми позволи да развия технически умения и да придобия разбиране в областта. Също така харесвам менторството и подкрепата, които съпътстват моята дейност като стажант. За мен, наличието на доказани професионалисти, които с готовност предоставят своя опит и знания, и с помощта на които прилагам наученото в реални проекти, е от изключително значение. Радвам се, че по пътя към моето професионално развитие, Есри България ми предостави възможността да съм част от такъв екип. На трето място ще спомена колаборативната среда – възможността да работя в сътрудничество с други стажанти и служители спомага не само за обмен на идеи, но и за една висока мотивация при изпълнение на задачите – персонално и в цялост.

Разкажи ни за ментора си с 3 думи:

Опитен, подкрепящ, вдъхновяващ.

Какво ново научи за ГИС?

ГИС е необятна и постоянно развиваща се сфера. За тези три месеца, през които съм част от Есри България, се запознах и имах възможността да работя с ГИС софтуер на Esri. Това ми позволи да надникна зад тайните за картографиране, анализ и визуализация на геопространствени данни. Научих, че има различни техники, които са в помощ при вземането на решения в различни области като урбанизъм, екология, и други. Ще спомена интеграцията и приложенията на ГИС. Разбирането за това, как ГИС технологиите се интегрират с други бизнес системи и приложения, например за управление на ресурси или за аварийно реагиране, и как това влияе на различни индустрии, е едно ново познание за мен, което обогатява моя професионален арсенал.

Най-важните умения, които усвои по време на стажа, са …

Методичност, приоритизиране на задачите, систематизиране на информацията, пълноценно и ефективно използване на ресурсите.

Как се чувстваш като стажант в екипа на Есри България?

Чувствам се като част от екипа. Мотивирана и вдъхновена да дам своя принос към проектите.

С какво се промени от човека преди стажа?

За мен, като доскорошен офицер от Българската армия, понятия като пунктуалност,  акуратност при изпълнение на задачите, работа в екип, взаимопомощ и подкрепа са близки до моята същност, а същевременно са застъпени и във фирмената култура на Есри България. Това може само да ме мотивира да продължавам да следвам тези модели на взаимодействие. В професионален аспект, работата с водещи технологии и сътрудничеството с професионалисти в областта, ден след ден, разширяват виждането ми за приложението на ГИС в различни сектори, включително управление на природни ресурси, градско планиране, управление на кризи и др. Вдъхновена съм да работя по нови идеи/проекти, които преди не са били във фокуса ми.

За какво мечтаеш?

Искам да съм част от развитието на иновативни решения, които реално подобряват живота на хората. Също така се стремя да съм ролеви модел за бъдещите поколения и в частност за моето дете, показвайки, че упоритата работа и настойчивост водят до успех. Персонално, мечтая да усъвършенствам знанията си по немски език, да започна на изучавам италиански език, да пътувам повече и да опозная различни култури

На кого би препоръчала кариера в ГИС?

На всеки, който има страст към технологиите и картографията. Този сектор е идеален за хора, които са любопитни, аналитични и искат да виждат конкретни резултати от своята работа, като същевременно допринасят за по-добро бъдеще. Също така, ГИС предлагат възможности за творческо и иновативно мислене, което ги прави привлекателен избор за технологично ориентирани личности, търсещи динамична и разнообразна кариера.

Вярваш ли, че ГИС технологиите променят света?

Да, ГИС технологиите наистина променят света по множество начини. Те позволяват събирането, анализирането и визуализирането на пространствени и географски данни, което има значително въздействие в различни области. ГИС технологиите предоставят инструменти, които подпомагат по-доброто разбиране и управление на сложни системи и процеси на нашата планета, което води до значителни подобрения в много сектори на икономиката и обществения живот. Например, при управление чрез ГИС на природни ресурси като вода, гори и минерали, се подпомага устойчивото им използване и същевременно опазването на околната среда. При градско планиране и развитие чрез ГИС може да се анализират различни аспекти на градската среда, като трафик, зони за строеж, наличие на обществени услуги и инфраструктура. Това позволява по-ефективно планиране и подобрение на качеството на живот. ГИС помагат и при реагиране при бедствия и аварийни ситуации. Посредством ГИС се картографират зони на риск от природни бедствия, което помага в подготовката и отговора при бедствия като земетресения, наводнения и урагани. В здравеопазването – ГИС се използват за проследяване на разпространението на болести, анализ на здравните услуги и планиране на ресурсите, което води до подобряване на общественото здраве.

###