Новини

ГИС за Натура 2000 сред 25-те най-добри ГИС проекта в Европа

ИТ системата за Натура 2000 спечели престижно международно отличие за специални постижения в ГИС.

София, 18 юли 2014г. – Единната информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 на Министерство на околната среда и водите получи едно от най-високите международни отличия в сферата на Географските информационни системи. Проектът беше отличен за „Специални постижения в областта на Географските информационни системи“  в категория „ГИС проекти извън САЩ“ по време на Esri Потребителска конференция 2014 в Сан Диего, Калифорния.

Потребителската конференция на Esri е най-голямото събитие в света на Географските информационни системи. Тази година Esri отличи повече от 170 организации в рамките на специалната церемония по награждаване, сред които и проекта за Натура 2000, който намери място сред най-добрите 25 ГИС системи на Стария континент. Номинацията и отличието бяха представени лично от президента на Esri, Джак Данджермонд, пред аудитория от повече от 16 000 човека, представители на правителства, централна и местна власт, неправителствени организации и академична общност от всички икономически сектори от цял свят.

ESRI_UC

Всеки ден организации от различни краища на света правят нашия свят по-добър чрез прилагане на Геопространствените технологии”, каза президентът на ESRI Джак Данджермонд, „Те показват визия, лидерство, упорита работа и иновации при използването на Esri ГИС технологията.И ние сме дълбоко благодарни за неуморната им работа. За нас е чест да признаем техните усилия и това е нещо, което аз лично очаквам с нетърпение всяка година”.

SIG_Awards

МОСВ заедно с избрания изпълнител Консорциум “НАТУРА-ГИС”, с водещ член ЕСРИ България, проектира и внедри Единна информационна система (ЕИС) за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Системата е изградена върху платформата на Esri, ArcGIS. Тя подпомага дейностите по опазване, планиране и управление на екологичната мрежа. За реализацията на проекта са обработени, проверени и интегрирани терабайти данни, които впоследствие са заредени в общо 988 слоя в геобазата данни на системата. За целите на изпълнение на директивата на ЕС – INSPIRE, е изградена и специализирана географска база данни с хармонизирани данни, публикувани чрез специален Геопортал.

Системата включва и публично приложение, което осигурява достъп на всички заинтересовани страни и граждани до актуална информация за обхвата, местоположението и състоянието на защитените зони. Това гарантира прозрачност при провеждането на административните процедури. Публичната част на  приложението е достъпна на: natura2000.moew.government.bg

###