Новини

ГИС карта подпомага борбата с туберкулозата в България

ЕСРИ България създаде интерактивна ГИС карта за целите на програмите за превенция на туберкулозата в България.

София, 28 март 2018г. – По повод Световния ден за борба с туберкулозата интерактивна карта, разработена от ЕСРИ България, показва изпълнителите на дейностите по превенция и контрол на туберкулозата в България. Уеб картата е публикувана на сайта на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” към Министерство на здравеопазване. Тя показва местоположението и детайлна информация за лечебните заведения и всички институции, ангажирани с подобряването на достъпа до превенция и лечение на заболяването у нас.

С помощта на ГИС картата организаторите целят да привлекат вниманието към този глобален здравен проблем, като предоставят по достъпен начин информация до всички заинтересовани страни. Към момента дейностите по действащите програми в страната се осъществяват от 29 областни лечебни заведения, 33 лаборатории, 12 медицински центъра, 2 лечебни заведения, работещи към системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието и 25 НПО, работещи сред компактни ромски общности, лица с алкохолна зависимост, бездомни хора, деца в риск, мигранти, бежанци и търсещи убежище.

Интерактивната карта е разработена от екипа на ЕСРИ България, в изпълнение на политиката на компанията за корпоративна социална отговорност, по данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2017-2020“ и „Подобряване на устойчивостта на Националната програма туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Интуитивните инструменти, с които е разработена геоинформационната карта, са част от облачната ЕСРИ ГИС платформа ArcGIS Online. Технологията позволява директното интегриране на онлайн картата във всеки уебсайт, като по този начин улеснява популяризирането на информацията.

По време на пресконференция по повод Световния ден за борба с туберкулозата зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова заяви, че за девета поредна година в България отбелязваме трайно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза като резултат на активната дейност по двете програми. От министерството припомнят, че в България профилактиката, диагностиката и лечението на заболяването са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.

###